Kate Foster – Peat Proceedings

Deelnemer van Our Living Soil

Kate Foster is een Schotse kunstenaar die in aanloop naar Our Living Soil een residentie heeft gedaan bij het World Soil Museum in Wageningen. In haar werk heeft ze een ecologische artistieke praktijk ontwikkelt om als kunstenaar haar praktijk en onderzoek in te bedden in restauratieprojecten voor veenlandschappen. Zo organiseerde ze in februari 2022 in het World Soil Museum een serie Peat Exchanges, gesprekken waarin een specifiek soort veengrond het onderwerp is vanuit haar artistieke reactie erop. Ze ontwikkelt voor Our Living Soil een installatie en publieksproject waarin veengrond in de lage en hoge landen aan elkaar verbonden wordt.

Peat Proceedings ontwikkelt een lange uitwisseling tussen kunstenaars en wetenschappelijke veldwerkers in veen restauratieprojecten dat aandacht geeft aan zowel de lokale als de mondiale context van veen. Veenbodems spelen een cruciale rol in klimaatopwarming omdat ze veel CO2 opslaan. Restauratie van veengronden is gebaseerd op wetenschappelijke inzichten maar het engageren van gemeenschappen rond het belang van veen vanuit verwondering en historisch -culturele verbondenheid is wat Kate met haar kunst beoogt. Voor Our Living Soil gaat Kate samenwerken met de project manager van het Galloway veenrestauratie project, Kerry Morrison (Crichton Carbon Centre/Peatland Connections) in een meerjarig project dat in deze tentoonstelling een eerste vorm krijgt. Met Kerry Morrison gaat Kate als ‘embedded artist’ in grassroots veenrestauratie duiken, om onderdeel te zijn van een proces waarin de relatie tot levende veenlandschappen opnieuw verbeeld wordt en mensen verbonden kunnen worden aan de ecologische en culturele waarde van en uiteindelijk de regeneratie van veenlandschap.  Peat Proceedings verbindt vier groepen mensen: stedelijke tentoonstellings- en parkbezoekers in Amsterdam, mensen in en rond het dorp Kirkgunzeon in het zuid-westen van Schotland, wetenschappers van de World Soil Congress en mensen verbonden aan het World Soil Museum in Wageningen.

 

Peat Proceedings bestaat uit twee componenten: Kunstwerken die de natuurlijke en culturele elementen van Nederlandse veengronden verbinden, met referentie naar Peatland Exchanges (serie gesprekken tijdens haar residentie) en veen samples in de World Soil Museum. Tijdens haar residentie ontwikkelt ze een serie tekeningen van verschillende peat samples in het museum vanuit de verhalen die de museum gidsen aan het publiek vertellen. Het tweede deel is Proceedings waarin Kate samen met Kerry Morrison de Congress of Soil Science in Glasgow bezoekt. Als ‘embedded artists’ onderzoeken ze hoe de processen en kennis die het congres genereert materiaal bieden voor het opnieuw verbeelden van relaties van mensen tot veen en hoe dit om te zetten in actie. Tijdens de conferentie ontwikkelen ze hun reactie door middel van sketches en notities die onmiddellijk gedeeld wordt met mensen in en buiten het congres via social media en uiteindelijk als een serie prints bij Zone2Source. Na het congres – wat voor de meeste onafhankelijk werkende kunstenaar te duur is om bij te wonen – zullen ze in een symposium georganiseerd i.s.m. het World Soil Museum delen wat ze geleerd en ontwikkeld hebben in reactie op het congres. Hoe kunnen kunstenaars en aardwetenschappers relaties leggen met veen als cultureel landschap en deel van menselijke gemeenschappen is de kern van dit project. Peat Proceedings zal ook gepresenteerd worden in september 2022 tijden het jaarlijkse RE-PEAT Peat Fest programma rond het thema ‘Peatlands and the Rights of Nature’. Peat Proceedings zal zich ontwikkelen in een meerjarig programma die wetenschappelijke kennis, musea collecties verbindt met levende veenlandschappen en de mensen die erbij betrokken zijn om veen speerpunt te maken in het gevecht tegen klimaatsopwarming.

In de pers, Kunstenaars