De TheeMachine, GrondVormen

002_Elixer_03_Grondvormen

Grondvormen realiseert een grote mythische installatie waarbij nieuwe en
eerder gerealiseerde laboratoriuminstallaties aan elkaar gekoppeld worden
tot een ultieme thee brouwerij. De Orangerie in het Amstelpark wordt het
centrale brouwpunt. De Thee Machine is een installatie van planten,
glazen, volumes en vreemdsoortige objecten dat de impressie geeft van een
laboratorium. De bijna onnavolgbare wirwar van buizen, slangen,
laboratorium glas en planten wekt verwondering op en daagt het publiek uit
te kijken en te ontdekken hoe de machine werkt, waar de grondstoffen
vandaan komen en hoe er thee uitkomt. Tijdens de tentoonstelling worden
thee ceremonies georganiseerd. Onderdeel van de thee ceremonies is een
wildpluk wandeling waarin het publiek het park verkend om de ingrediënten
voor thee te verzamelen. Thee vormt hier de materia voor een onderzoek in
de verbinding tussen natuurlijke en culturele betekenissen.

GrondVormen is een samenwerkingsverband tussen Nienke Sybrandy, Sander
Boeijink en Jeroen Wand, dat tijdens hun opleiding op het Sandberg
Instituut een aanvang nam. Door zich het botanische werkveld eigen te
maken, is Grondvormen een platform voor de inherente esthetiek van de
natuur waarbij eigenaardigheden en absurdisme niet uit de weg worden
gegaan. Ook de cultuurhistorische betekenissen van de gebruikte flora en
objecten worden onder de loep genomen en kenbaar gemaakt om hiermee
verschillende wereldbeelden naast elkaar te kunnen zetten en te
vergelijken.


								  		 	
						
Archief, Tentoonstellingen archief