Our Living Soil

Het Glazen Huis, de Orangerie en buiten in het park | 10 juli – 18 september 2022 | Onderdeel van de Shadow Floriade

Met projecten van o.a. De Onkruidenier, Debra Solomon, Esmee Geerken, Jacqueline Heerema, Jasper Coppes, Kate Foster, masharu, Miek Zwamborn & Rutger Emmelkamp

 

Zone2Source neemt deel aan een internationaal programma Our Living Soil een ambitieus 2 jaar art-science programma dat wordt ondersteund door de World Congress of Soil Science 2022 in Glasgow “to inspire a deeper public understanding of the importance of soils”. Our Living Soil neemt gedurende 3 maanden bij Zone2Source de vorm aan van een tentoonstelling met expedities, talks, performances met kunstenaars die zich op verschillende manieren bezighouden met aarde en land. Alle kunstenaars ontwikkelen nieuwe projecten voor Our Living Soil die gaande weg worden ontwikkelt, sommige in samenwerking met het World Soil Museum in Wageningen. Een programma vol films, buiten evenementen, talks en expedities zal georganiseerd worden als deel van Our Living Soil.

 

De kunstenaars & onderzoekers van Our Living Soil

De Onkruidenier ontwikkelen een Schaduw Tuin in de ommuurde kloostertuin van het Belgische paviljoen in het Amstelpark, gedurende een twee jaar lang publiek programma rond tuinieren en nieuwe natuur-cultuur verhalen. De Schaduwtuin is een onderdeel van Our Living Soil met een speciaal programma rond aarde en tuinieren.

Debra Solomon runs Urbaniahoeve, a social lab for urban agriculture that produces food forests in public space and related education and training with locals, in and for their own communities. In 2021 presenteerde ze haar werk rond het concept van MultiSpecies Urbanism in het Nederlandse paviljoen tijdens de 17e Internationale Architecture Biennale in Venetie. In Our Living Soil laat ze enkele van deze video’s en buiten installaties zien.

Esmee Geerken is een Nederlandse kunstenaar en aardwetenschapper, met als belangrijkste expertise biomineralisatie en paleo-oceanografie. Na het verdedigen van haar proefschrift getiteld ‘Elements in foraminiferal shells as recorders of past climates‘ in december 2019, combineert Esmee nu haar interdisciplinaire achtergrond in een artistieke praktijk die beïnvloed is door geologie, chemie en filosofie. Haar werk stelt op speelse wijze onze perceptie van het vanzelfsprekende – de kromming van de aarde – en het eigenaardige – hoe organismen (zoals wij) hun schelpen bouwen – ter discussie. In haar huidige project Building as Being, is Esmee op zoek naar het evenwicht tussen orde en chaos, door middel van het ordenen van elementen in (complexe) vormen. Van het microscopische rijk van kristallen die neerslaan uit oplossingen tot groeiende stedelijke ecologieën.

masharu is artist in residence bij het World Soil Museum met een programma in najaar 2021. Voor Our Living Soil ontwikkelt masharu een nieuwe versie van The Museum of Edible Earth waarin culturele praktijken van volken over de hele wereld in kaart worden gebracht rond het eten van aarde. Tijdens de tentoonstelling zullen er diverse events georganiseerd worden rond het proeven van aarde.

Kate Foster is een Schotse kunstenaar die komend jaar een residentie heeft bij het World Soil Museum in Wageningen. Ze houdt zich bezig met veen landschappen en de gedroogde ‘monoliths’ in de collectie van het museum, die in grote tegenstelling staan tot de natte veengronden. Ze onderzoekt of de monolithische collectie opnieuw tot leven kan worden gebracht, verbind de lage en hoge veenlanden in Nederland en Schotland en het belang van veen restauratie voor klimaatopwarming.

Miek Zwamborn & Rutger Emmelkamp wonen en werken op de Isle of Mull in Schotland waar zij in Knockvologan kunstenaars en schrijvers uitnodigen voor onderzoek naar het landschap om nieuwe verhalen te vertellen over relaties tussen mens en natuur. Voor Our Living Soil ontwikkelen ze een installatie in de vorm van een hut die gemaakt is van natuurlijke materialen van het eiland. Het werk brengt een veelheid aan ambachten, (beeld)verhalen en experimenten over het landschap rond Knockvologan samen via zowel tastbare als digitale media. Ook kan de bezoeker het virtuele landschap bewandelen dat ze ontwikkelen van het eiland. Met o.a. kreeftfuik sculpturen van Eamonn Harnett, getijde dekens van Severine Amsing, virtual interface Land of Angry Waves van Biome Collective, het aalscholver lied van Ab Baars en Ig Henneman, en een geluidsopname van zandvlooien van Pete Smith.

Jacqueline Heerema vervolgt het onderzoekswerk naar Land in Wording dat zij eerder bij Zone2Source heeft uitgevoerd in de zomer van 2020 als onderdeel van de tentoonstelling Exploded View (2019 – 2020). In het bijzijn van het publiek vond er een 10-meter diepe grondboring plaats en ze nodigde een geoloog, filosoof en historicus uit verhalen te vertellen over aardlagen die een archief van duizenden jaren beslaan. Tijdens een residentie bij het ECKW onderzoekt ze ‘Aardtijd’ als een mogelijke buitensculptuur op Land in Wording, als onderdeel van een sensitief onderzoek naar onze relatie met Aarde als levend klimaatsarchief.

Jasper Coppes werkt aan een nieuwe film die reflecteert op de ‘nieuwe natuur’ die in Nederland is ontstaan met giftige grond. Voor Our Living Soil zal Jasper een audiovisuele installatie ontwikkelen in samenwerking met kunstenaar en geowetenschapper Esmee Geerken en kunstenaar Rustan Söderling. In een reeks filmische schetsen willen ze de verborgen gifstoffen blootleggen in een speculatieve realiteit. Deze filmische schetsen zijn ook een testlocatie voor Jasper’s film die aan het eind van de tentoonstelling in Zone2Source vertoond zal worden, waarna hij naar andere locaties zal reizen.

 

 

Grondboring met Jacqueline Heerema in Land in Wording, Amstelpark, als onderdeel van Exploded View (2020).

 

Shadow Floriade, Tentoonstellingen, Tentoonstellingen, Verwacht