Machine Wilderness

Tentoonstelling met Ian Ingram, Driessens & Verstappen, Rihards Vitols en Jip van Leeuwenstein

Amstelpark, paviljoen het Glazen Huis  |  20 mei – 8 juli 2018

 

 

In Machine Wilderness, een onderzoeksproject gestart in 2015 in samenwerking met Theun Karelse (FoAM), onderzoekt het publiek samen met kunstenaars, ontwerpers, ecologen, engineers en wetenschappers, welke rol technologie speelt in relatie tot natuur, nu technologie een integraal en permanent onderdeel uitmaakt van onze landschappen.

We weten inmiddels dat onze technologie op veel terreinen desastreus uitgepakt heeft voor de natuur die ons leven mogelijk maakt en waar we onlosmakelijk deel van uitmaken. Hoe kunnen we, voorbij het mens gecentreerde denken, technologieën ontwikkelen die een symbiotische relatie aangaan met het ecologische netwerk waar het onderdeel van wordt?

Machine Wilderness presenteert werk van vier kunstenaars die werken met robotica. Aan de hand daarvan onderzoeken zij hoe technologie een relatie aangaat met de omringende en chaotische levende natuur. Machine Wilderness is geen statische tentoonstelling maar neemt de vorm aan van een ‘werk in uitvoering’ waarin de kunstenaars nieuwe robotische projecten voor specifieke ecosystemen in het Amstelpark ontwikkelen en experimenteren met de interactie tussen de robots en de levende wezens in het park.

Bezoekers kunnen de kunstenaars in diverse stadia in het park aan het werk zien en in discussies en workshops meedenken over de observaties en experimenten tussen machines en natuur. Daarnaast worden ook enkele bestaande werken tentoongesteld in paviljoen het Glazen Huis, tezamen met video registraties om een context te geven aan het programma. Nieuw ontwikkelde werken en documentatie worden in de loop der tijd toegevoegd aan de tentoonstelling. Het loont dus de moeite om de tentoonstelling meermaals te bezoeken.

 

Website Machine Wilderness…

Rat SETI, Ian Ingram

Ian-Ingram-Nevermore-A-Matic  communicatiebeeld-machine-wilderness-2018-72dpi-Ian-Ingram

De Amerikaanse kunstenaar/engineer Ian Ingram beschouwt zijn robots als een mogelijke intermediair in het onderzoeken van de relatie tussen mens, dier en machine. In zijn recente werk poogt hij communicaties tot stand te brengen tussen machine en dier door bewegende objecten die signalen maken die betekenisvol zijn voor specifieke dieren. Tijdens zijn verblijf in het Amstelpark ontwikkelt Ingram een nieuw werk waarin hij zich concentreert op communicatie tussen twee bekende inwoners van de stedelijke omgeving: de rat en de duif. Ingram maakt een robotisch systeem dat ultrasonische vocalisaties van bruine ratten communiceert aan duiven. Hij onderzoekt hiermee hoe technologie een onderdeel kan worden van ecosystemen door relaties tussen soorten te bemiddelen.

Ingram zal gedurende een verblijf van twee weken van 20 Mei t/m 3 Juni veel aanwezig zijn in het park met het ontwikkelen van een nieuwe robot en het observeren van de interacties tussen de robot en andere wezensen in gesprek gaan met het publiek. Camera’s worden opgezet die laten zien wat de robot ziet en worden geprojecteerd in het Glazen Huis. Deze live video projecties worden getoond naast oudere  robotische werken van Ingram zoals The Squirrel en de Nevermore-A-Matic robot.

Ingram maakte begin 2016 deel uit van een Machine Wilderness residentie bij Ars Bioartica in Finland en presenteerde zijn werk tijdens de Machine Wilderness presentatie op het Digital Art Design Weekend in het Victoria & Albert Museum in Londen.

Website Ian Ingram…

Spotter #blackbird, Verstappen & Driessens

spotter-blackbird-driessens-verstappen  spotter-blackbird-output2-web-driessens-verstappen

Het Amsterdamse duo Erwin Driessens en Maria Verstappen ontwikkelen samen een veelzijdig oeuvre van software, machines en objecten. Ze streven naar een kunst die niet geheel wordt bepaald door de subjectieve keuzes van de mens maar wordt gegenereerd door zelfstandig opererende processen. Een belangrijke inspiratiebron hierbij zijn zelforganiserende processen in de natuur. Vanaf begin jaren 90 zijn ze, naast experimenten met biologische en fysische processen, aan de slag gegaan met het programmeren van groeiprocessen op de computer. Perceptie, interpretatie, planning, uitvoering, dergelijke processen zijn aan de orde binnen hun huidige onderzoek van kunstmatige neurale netwerken. In plaats van een expliciet programma dat voorschrijft wat te doen, zijn deze netwerken in grote mate zelflerend en zelforganiserend.

De leidende vraag voor dit project is: Kan een kunstmatig brein dromen of fantaseren? Voor Machine Wilderness gaan de kunstenaars een eerste in-situ experiment doen met een robot die zijn omgeving in zich opneemt en erop reageert. Het project Spotter #blackbird behelst een vogelspotter die merels kan herkennen en vastlegt op foto. Geïnspireerd door zijn waarnemingen gaat hij vervolgens zelf merels tekenen. Ook leert hij de karakteristieke zang van de merel na te bootsen. De geluiden zijn buiten te horen om andere merels te lokken die op hun beurt worden vastgelegd door de spotter. Het publiek wordt meegenomen in het real-time leerproces van de vogelspotter, om zo een reflectie op gang te brengen over machinale leer- en verbeeldingsprocessen.

Driessens & Verstappen zullen gedurende de gehele tentoonstellingsperiode vaak aan het werk zijn in het Glazen Huis om hun robot te trainen. Op de finissage dialogen zullen zij de processen en resultaten presenteren.

Website Driessens & Verstappen…

A Diverse Monoculture, Jip van Leeuwenstein

a-diverse-monoculture-jip-van-leeuwenstein  a-diverse-monoculture-2-jip-van-leeuwenstein

Jip van Leeuwenstein onderzoekt de toekomstige verhoudingen tussen natuur en technologie door te kijken hoe robots ingezet kunnen worden om de balans in ecosystemen te herstellen. In A Diverse Monoculture neemt een reeks robots de plek in van roofdieren in een ecosysteem dat door de mens uit balans gebracht is. Door middel van Micro Fuel Cells waarmee hij zijn energie op kan laden zal de robot zelf deel uit gaan maken van de voedselketen. Door een chemische reactie zetten deze cellen dierlijk materiaal (insecten in dit geval) om in energie. Deze energie wordt gebruikt om de robot van stroom te voorzien. Het huidige ontwerp richt zich op de eikenprocessierups.

Het ecosysteem rond de eikenprocessierups is uit balans. De aangelegde eikenlanen ontbreekt lage beplanting waardoor natuurlijke vijanden ontbreken. Hierdoor kan de populatie enorm toenemen en een plaag ontstaan. De Dionaea Mechanica Muscilipa is ontworpen om de populatie van de eikenprocessievlinder te beheersen. De roofdier robot lokt de vlinder door middel van licht en feromonen van reeds gevangen vlinders. Eenmaal terecht gekomen in de maag van de roofdier robot worden de insecten omgezet in energie door de Micro Fuel Cells. In het Amstelpark zal Jip van Leeuwenstein vanaf 22 Juni de Dionaea Mechanica Muscilipa demonstreren en aan een verdere ontwikkeling van zijn robot roofdieren werken.

Website Jip van Leeuwenstein…

Corvoid en Woodpecker, Rihards Vitols

woodpecker-rihards-vitolt  constructing-woodpeckers-rihards-vitols

De uit Letland afkomstige kunstenaar Rihards Vitols maakt de laatste jaren werken die ons kunnen leren hoe we in de toekomst anders met de omgeving kunnen omgaan. Tijdens zijn verblijf in Amstelpark zal Vitols aan een nieuwe robot werken, de Corvoid. Zijn onderzoeksgebied is de gediversificeerde manier waarop dieren communiceren met andere soorten en met de abiotische omgeving. Corvoid is een kunstmatige zwerm waarmee Rihards de gedragingen en communicaties van een zwerm kraaien bestudeert. De patronen die hij opneemt door middel van ambisonische (ruimtelijke) geluidsopnamen worden gecodeerd en ingevoerd in de Corvoids, die niet op vogels lijken noch vogelgeluiden produceren, maar als robots interacteren met de omgeving en bijdragen aan de diversiteit van de akoestische omgeving. Het doel is om te leren begrijpen hoe communicaties van verschillende dier- en plant soorten elkaar beïnvloeden, iets waar we nog maar weinig van weten, maar wat essentieel is voor een goed begrip en balans van het ecosysteem. Deze interactie met de omgeving wordt opgenomen in video, audio en fotografie die samen met de robots als een werk in ontwikkeling achter zal blijven in de tentoonstelling in het Glazen Huis.

Rihards laat tevens een eerder werk Woodpecker zien waarvan er ook enkele buiten in het park opgesteld worden. Zijn vraag hierbij was: als vogelpopulaties ernstig dalen in de nabije toekomst kunnen kunstmatige vogels hen dan vervangen en daarmee bijdragen aan het behoud van de natuurlijke balans in het bos? Vitols ontwikkelde Woodpecker, een kunstmatige specht die werkend op zonne-energie de planten etende insecten wegjaagt met zijn kloppen op de boomstam. De kunstmatige spechten worden in het Glazen Huis getoond met video documentatie en enkele worden geplaatst in de omringende bomen.

Rihards is van 20 Mei tot 26 Mei in het Amstelpark aan het werk om zijn nieuwste robotosche project te ontwikkelen.

Website Rihards Vitols…

 

zie voor workshop programma http://zone2source.net/nl/workshops-machine-wilderness/

zie voor debat programma http://zone2source.net/nl/the-machine-wilderness-dialogen/

 

De tentoonstelling Machine Wilderness is onderdeel van een meerjarig onderzoeksprogramma in samenwerking met Theun Karelse (FoAM):

 

 

Deze tentoonstelling kwam tot stand met financiële steun van:

logo-vsbfonds-pay-off-rgb-web     logo-afk-72dpi

 

logo-stimuleringsfonds   logo-stadsdeel-zuid_72dpi       mf logo

Nu Te Zien, Tentoonstellingen, Tentoonstellingen