Finissage Mapping the Ground | Grounding the Map

Evenement programma

Met Sybille Lammes, Alex Gekker, Antti Tenetz, PolakVanBekkum, Cora Jongsma and Marjolijn Boterenbrood

In het Amstelpark, paviljoen het Glazen Huis

Zondag 4 maart 2018, 13:00 – 18:00 uur

Op deze laatste dag van de tentoonstelling Mapping the Ground | Grounding the Map nodigen we u uit voor een middag van lezingen, kunstenaars presentaties, debat en een excursie rond de relatie tussen kaarten, gebruikers en land.

Met uitzondering van de excursie, wordt het gehele onderstaande programma voor onze internationale gasten in de Engelse taal gevoerd.

 

 

Deel I

13:00 – 14.15 uur

Park Sporen
Excursie met Marjolijn Boterenbrood

We ontdekken het leven onder onze voeten in het Amstelpark aan de hand van een kaart die kunstenaar Marjolijn Boterenbrood in 2015 maakte tijdens een jaarlange werkperiode bij Zone2Source.Verwonder je over de communicatie tussen wortels en schimmels en de ontdekking van nieuwe antibiotica uit modder.

Deelnemers verzamelen vanaf 12:45 uur bij het Glazen Huis.

 

Deel II

15:00 – 18:00 uur
Lezingen & Debat (Engels gesproken)

De manier waarop wij de wereld in kaart brengen zegt veel over hoe we met de wereld omgaan. Terwijl hedendaagse cartografische methoden een toenemende abstractie van de aarde laten zien, tonen in de tentoonstelling Mapping the Ground | Grounding the Map vijf internationale kunstenaars werk waarin  alternatieve cartografische strategieën worden ingezet waarin de verbinding tussen mens en aarde opnieuw zichtbaar wordt.

Op deze laatste dag van de tentoonstelling gaan drie van de kunstenaars – Esther Polak, Antti Tenetz en Cora Jongsma – dieper in op de ideeën en achtergronden achter hun werk. Tevens twee lezingen van Sybille Lammers en Alex Gekker over carthografie in het digitale tijdperk. Zij zullen naderhand in gesprek gaan met de drie kunstenaars over de kwesties die zij in hun werk presenteren.

 

15:00 – 15:30 uur

Mapping in the Digital Age: Mutability, mobility, creativity
Lezing door Sybille Lammes

Sybille Lammes (professor New Media & Digital Culture, Universiteit van Leiden en lid van het Playfull Mapping Collective) bespreekt hoe de wijze waarop we dingen in kaart brengen is veranderd nu wijzelf en onze cartografische interfaces betrokken zijn in een continu proces van voortdurende aanpassing terwijl we onderweg zijn. Welke mogelijkheden biedt dit in termen van visuele en ruimtelijke productie? En hoe beïnvloedt het ons begrip van mobiliteit en veranderlijkheid?

…Over Sybille Lammes
15:30 – 15:50 uur

NomadicMILK
Presentatie door Esther Polak (PolakVanBekkum)

Esther Polak en Ivar van Bekkum maken al jaren werk over mobiliteit, beweging en het landschap en de nieuwe technologieën die vorm geven aan onze waarneming. Ze onderzoeken hoe het navigeren door het landschap er betekenis aan geeft. Ze worden gefascineerd door innovatieve manieren om beweging in beeld te brengen en maken zichtbaar hoe dit onze ervaring van ruimte veranderd. De kunstenaars zullen onder andere hun werk NomadicMILK, dat in de tentoonstelling getoond wordt, bespreken waarin ze een cartografische representatie van lokale en mondiale vormen van de distributie van melk in Nigeria creëerden.

15:50 – 16:10 uur

Feltscapes
Presentatie door Cora Jongsma

Cora Jongsma zal haar artistieke onderzoeksproject naar de invloed van agrarische grondbewerkingen op de morfologie van de Lionserpolder (Greidhoeke, Friesland) bespreken, dat zij vorig jaar afrondde voor haar master Landscape History aan de Rijksuniversiteit Groningen. In Feltscapes, getoond in de tentoonstelling, verbindt zij mens en landschap door het landschap voor te stellen als een verhaal. Feltscapes brengen de cultuurhistorische kenmerken van de Lionserpolder in beeld en tonen de combinatie van natuurlijk gevormd reliëf en het door de boeren gecultiveerde landschap op het ‘Oude Land’. Ze functioneerden als discussiestukken met boeren over hun relatie tot land.

Pauze

16:30 – 17:00 uur

Uniquitous Carthography: Casual Power in Digital Maps
Lezing door Alex Gekker

Alex Gekker (Media studies Universiteit van Amsterdam) onderzoekt de manier waarop digitale kaarten gemaakt worden en de beslissing die achter hun creatie liggen. Digitale kaarten zijn aan de ene kant alomtegenwoordig (we gebruiken allemaal dezelfde kaarten) en tegelijk uniek (ze leren onze voorkeuren en worden gepersonaliseerd). Hij suggereert de term ‘uniquitous’ voor de manier waarop digitale kaarten in de wereld werken en relateert dit aan de veranderende aard van digitale media en cartografische praktijken. Uiteindelijk is zijn doel nieuwe conceptuele kaders te ontwikkelen om de machtsrelaties tussen kaartmakers en kaartgebruikers te begrijpen.

…Over Alex Gekker
17:00 – 17:20 uur

Traces
Presentatie door Antti Tenetz

Antti Tenetz is een kunstenaar en experimentele documentarist uit Finland. Zijn werk richt zich op multi-disciplinaire samenwerkingen tussen kunst en wetenschap in het bestuderen van de relatie tussen mens en natuur. De thema’s lopen uiteen van de Siberische beer cultus tot de digitale representatie van zintuiglijke systemen van dieren. Hierbij maakt hij vaak gebruik van moderne technologieën als drones en satellietvolgsystemen. Hij richt zich op ervaringen en relaties met natuur, wetgeving, landschap en natuurlijk waarde van samenleving met andere soorten in het vorm geven van onze natuurlijke wereld, zoals in het werk Traces dat in de tentoonstelling te zien is.

17:30 – 18:00 uur

Mapping the Ground | Grounding the Map

Debat tussen kunstenaars en sprekers

Ter afsluiting van de finissage van Mapping the Ground | Grounding the Map debatteren we over mogelijke alternatieve relaties tot de aarde vanuit een kritische reflectie op de abstracte carthografische methoden die het antropoceen kenmerken. Van de twee dimensionale kaart van de wereld moeten we terugkeren naar de drie dimensonele wereld van de aarde om onszelf opnieuw te verankeren in materiële processen. We hebben nieuwe beelden nodig die het verhaal van de samenleving van mens en aarde opnieuw vertellen. De kunstenaars die hier gepresenteerd worden creëren nieuwe vormen om land in kaart te brengen waarin de geleefde ervaring en verbinding met de aarde zichtbaar gemaakt worden.

Tijdens het debat gaan Sybille Lammers en Alex Gekker in gesprek met de drie kunstenaars over de kwesties die zij in hun werk in Mapping te Ground | Grounding the Map aansnijden.

 

Lezingen/Discussies, Publieksprogramma