Herbarium Vivum

verstappen en driessen

Driessens &Verstappen – Herbarium Vivum
Buiten langs weg tussen Glazen Huis en vijver
31 Mei – 30 September 2015

In hun beeldende onderzoek richt Driessens & Verstappen zich op vormdiversiteit als gevolg van zelforganiserende processen zoals bijvoorbeeld in de ons omringende natuur het genetisch-evolutionaire systeem dat continu nieuwe en originele vormen voortbrengt. Door de ver doorgevoerde controle op de omgevingsfactoren en de voortplanting zijn de huidige voedselgewassen niet voldoende in staat om via natuurlijke selectie oplossingen te ontwikkelen voor de toenemende gevolgen van de wereldwijde klimaatverandering. Biowetenschappers zijn genoodzaakt om via genetische modificatie gewassen te ontwikkelen die kunnen groeien in extreme omstandigheden zoals droge, arme en verzilte gronden. Omdat we onze toekomstige leefomgeving niet kennen worden allerlei extreme situaties bedacht waar een plant aan bloot gesteld zou kunnen worden, om zo hun adaptatie-vermogen op de proef te stellen. Hoe ver kun je gaan? Kun je tweedimensionale vormvarianten ontwikkelen van verschillende gewassen, door
ze in een extreem platte ruimte op te laten groeien?

Voor dit project vonden Driessens & Verstappen inspiratie in het Herbarium, waar de vorm van planten wordt gemanipuleerd door ze plat te maken. In Herbarium Vivum doen de kunstenaars hetzelfde met acht levende gewasplanten. In losstaande frames die buiten opgesteld worden ontwikkelen planten zich in een vrijwel twee-dimensionale groeivorm. Het is de vraag of de planten in het levende herbarium gaan lijken op hun eigen weergaves in herbaria en botanische illustraties. Natuur en cultuur zijn hier compleet verweven.

Archief, Voltooide projecten