Jacqueline Heerema – Aardtijd / Dagzomen

Deelnemer van Our Living Soil

 

Jacqueline Heerema vervolgt het onderzoekswerk naar Land in Wording dat zij eerder bij Zone2Source heeft uitgevoerd in de zomer van 2020 als onderdeel van de tentoonstelling Exploded View (2019 – 2020). In het bijzijn van het publiek vond er een 10-meter diepe grondboring plaats en ze nodigde een geoloog, filosoof en historicus uit verhalen te vertellen over aardlagen die een archief van duizenden jaren beslaan. Tijdens een residentie bij het ECKW onderzoekt ze ‘Aardtijd’ als een mogelijke buitensculptuur op Land in Wording, als onderdeel van een sensitief onderzoek naar onze relatie met Aarde als levend klimaatsarchief.

Jacqueline onderzoekt het fenomeen ‘tijd’ en beeldvorming over natuur-cultuur en klimaat in het ondergrondse landschap. Ze brengt daarbij een gelaagd verhalenlandschap aan het licht en toont de bodem als een levend klimaatarchief. Haar werk speelt zich af op het snijvlak van kunst met paleontologie, geologie, archeologie, ecologie en klimaat. Ze bevraagt welke waarde we toekennen aan de aardbodem en welke rol kunst en erfgoed heeft in het toekennen van waarde.

Tijdens de tentoonstelling Our Living Soil toont Jacqueline in het Glazen Huis een groeiende installatie met een serie kwetsbare, tactiele objecten, die de bodem/Aarde verheft tot de iconische oorsprong waaruit alle leven en ook kunst voortkomt. De titel ‘Earthly provenance | Ancestral intimacy (Aardse Herkomst | Voorouder Intimiteit) verwijst naar de intieme sensatie dat verschillende entiteiten elkaar kunnen afstoten en aantrekken. Bezoekers worden uitgenodigd tot aanraken om op deze wijze een diepere relatie met de bodem/Aarde, tijd en klimaat te ontdekken en hun bevindingen te delen. De installatie in het Glazen Huis zal zich gedurende de werkperiode in Park Studio de Orangerie verder ontwikkelen en aangevuld worden. Op Land in Wording komt een rituele buitensculptuur, waarmee onze percepties rondom Land in Wording en de bodem als levende klimaatarchief in een ander daglicht komen te staan.

 

Park Studio (Orangerie) | 5 juli t/m 31 juli 2022: Dagzomen

Ook zal Jacqueline werken in de Park Studio van Zone2Source aan Dagzomen, lees hier meer.

In de pers, Kunstenaars