Lancering School for MultiSpecies Knowledges 27 mei 2021

Tijdens een bijeenkomst op 27 mei lanceert Zone2Source de plannen voor een meerjarige School for MultiSpecies Knowledges, ontwikkeld door Zone2Source curator Alice Smits in samenwerking met ontwerper en educator Irina Shapiro (Open Set). In de context van de tentoonstelling Re:Tune – te zien tot en met 28 mei 2021 in het Glazen Huis – worden workshops in multi-species tactics begeleid door de kunstenaars Pei Ying-Lin en Saša Spačal.

 

Sculpturen voor mieren en andere dieren, foto en werk van Semâ Bekirović gerealiseerd op uitnodiging van Zone2Source tijdens Into the Great Wide Open

 

 

Als reactie op de toenemende urgentie opnieuw te definiëren wat het inhoud om mens te zijn op een planeet met enorme bio diversiteit, ontwikkelt de School for Multispecies Knowledges een alternatieve (ont)leer omgeving. We onderzoeken welke praktijken en kennis verschijnen in deze posthumanistische en postantropocentrische discoursen. We onderzoeken gezamenlijk collectieve leermiddelen en tactieken die ons kunnen helpen ons anders af te stemmen op niet-menselijke levensvormen door onze wederzijdse afhankelijkheden te begrijpen.

Dit evenement focust op observatie, speculatieve verhalen en engagement tactieken om af te stemmen op verschillende ritmes en schalen van de menselijke en niet-menselijke omgeving. We nodigen kunstenaars en onderzoekers uit om hun tactieken te delen in de bio diverse omgeving van het Amstelpark om gezamenlijk te bouwen aan een nieuwe land geletterdheid en praktijken van multi-species community building.

Deelnemen kan op donderdag 27 mei 2021. Het evenement vindt zowel binnen als buiten de Amstelpark paviljoens plaats (afhankelijk van Covid-19 regels) maximaal 15 deelnemers. Je moet gedurende de hele dag aanwezig zijn, er wordt voor lunch gezorgd. Mail voor 20 mei naar info@zone2source.net om een plek te reserveren.

 

Programma 

10.00-10.30 Warming Up
Opening door Alice Smits (directeur Zone2Source) en Irina Shapiro (Open Set)
Introductie deelnemers
10.30-11.00 Introductie van de School for Multi-Species Knowledges
11.30-12.30 Workshop Pei-Ying Lin
12.30-13.30 Lunch

13.30-16.30 Workshop Sasa Spacal
16.30-17.00 Pauze
17.00-18.30 Collective Garden exercise die bijdraagt ​​aan het curriculum van de school
18.30            Borrel en afsluiting

Bekijk voor meer informatie onze pagina over de School of MultiSpecies Knowledges

 

 

In de pers, Lezingen/Discussies, Publieksprogramma, Workshops/excursies