Midsummer Night’s Dream @24 h Zuid

midsummer nights performances

22 Juni 18 – 22 uur
Glazen Huis, Amstelpark
Een avond met performances, projecties en muziek in het Glazen Huis in het
Amstelpark als onderdeel van het programma van 24h Zuid georganiseerd in
het kader van Amsterdam 2013.

Performance Programma:
Making Of, Anno Dijkstra (ongoing)
a-symphony, Maria Lalou en Anna Orlikowska (ongoing)
Act of Observing, Danielle van Vree i.s.m. Arnica Eisendoorn
A Midsummer Night’s Dream Spectacle Abridged and Adjusted in Favour of its
True Progenitors and Protagonists, Lee Ellickson
Appearances are deceptive, Anet van de Elzen
Jaap Pieters toont 8 mm films begeleid op electrische gitaar door Alfredo Genovesi
En als afsluiting de improvisatie band Oorbeek in Oorkest met gastmuzikanten

Lezingen/Discussies, Performance, Publieksprogramma