Our Living Soil

Het Glazen Huis, de Orangerie en buiten in het park, 4 juli – 18 september 2022
Met projecten van masharu, Kate Foster, Miek Zwamborn & Rutger Emmelkamp, Jasper Coppes, Jacqueline Heerema & RePeat, de Onkruidenier.

Zone2Source neemt deel aan een internationaal programma Our Living Soil een ambitieus 2 jaar art-science programma ondersteund door de World Congress of Soil Science 2022 in Glasgow “to inspire a deeper public understanding of the importance of soils”. Our Living Soil bij Zone2Source in het Amstelpark krijgt gedurende 3 maanden vorm als een tentoonstelling met expedities, talks, performances met kunstenaars die zich op verschillende manieren bezighouden met aarde en land. Alle kunstenaars ontwikkelen nieuwe projecten voor Our Living Soil die nog gaande weg worden ontwikkelt, sommige in samenwerking met het World Soil Museum in Wageningen. Een programma vol films, buiten evenementen, talks en expedities zal georganiseerd worden als deel van Our Living Soil.

masharu is artist in residence bij het World Soil Museum met een programma in najaar 2021. Voor Our Living Soil ontwikkelt Masharu een nieuwe versie van The Museum of Edible Earth waarin culturele praktijken van volken over de hele wereld in kaart worden gebracht rond het eten van aarde. Tijdens de tentoonstelling zullen er diverse events georganiseerd worden rond het proeven van aarde.

Kate Foster is een Schotse kunstenaar die komend jaar een residentie heeft bij het World Soil Museum in Wageningen. Ze houdt zich bezig met veen landschappen en de gedroogde ‘monoliths’ in de collectie van het museum, die in grote tegenstelling staan tot de natte veengronden. Ze onderzoekt of de monolithische collectie opnieuw tot leven kan worden gebracht, verbind de lage en hoge veenlanden in Nederland en Schotland en het belang van veen restauratie voor klimaatopwarming.

Miek Zwamborn & Rutger Emmelkamp wonen en werken op de Isle of Mull in Schotland waar zij in Knockvologan kunstenaars en schrijvers uitnodigen voor onderzoek naar het landschap om nieuwe verhalen te vertellen over relaties tussen mens en natuur. Voor Our Living Soil ontwikkelen ze een installatie in de vorm van een hut die gemaakt is van natuurlijke materialen van het eiland. Het werk brengt een veelheid aan ambachten, (beeld)verhalen en experimenten over het landschap rond Knockvologan samen via zowel tastbare als digitale media. Ook kan de bezoeker het virtuele landschap bewandelen dat ze ontwikkelen van het eiland. Met o.a. kreeftfuik sculpturen van Eamonn Harnett, getijde dekens van Severine Amsing, virtual interface Land of Angry Waves van Biome Collective, het aalscholver lied van Ab Baars en Ig Henneman, en een geluidsopname van zandvlooien van Pete Smith.

Jacqueline Heerema continueert een onderzoekswerk dat ze eerder voor Zone2Source uitvoerde naar Land in Wording op een plek in het Amstelpark waar ze zomer 2020 tijdens Exploded View i bijzijn van publiek een 10 meter diepe boring liet  uitvoeren en een geoloog, filosoof en historicus uitnodigde verhalen te vertellen over aardlagen die een archief van tienduizend jaren beslaan. Tijdens een residentie bij het ECKW ontwikkelt ze ‘Aardtijd’ een buitensculptuur op Land in Wording, naast een performatief onderzoek naar onze relatie met aarde als levend klimaatsarchief. Voor Our Living Soil werkt ze samen met Re:Peat collective.

Jasper Coppes werkt aan een film, Poison Lake, over graniet poeder dat gedumpt is in het natuurgebied Over de Maas na toevoeging van een chemische stof, die de dumping controversieel maakt. Hetzelfde granietpoeder wordt in Groenland als voedingstof gezien. Ook in Nederland wordt ‘steenmeel’ uitgestrooid om verarmde grond te verbeteren. De film onderzoekt de twee gezichten van dit materiaal. Voor Our Living Soil zal Jasper een installatie ontwikkelen met beelden waarin het poeder uitgestrooid wordt in het Amstelpark afgewisseld met footage uit de film. De film gaat aan het einde van de tentoonstelling in premiere bij Zone2Source, waarna het naar andere locaties reist.

De Onkruidenier ontwikkelen een Schaduw Tuin in de ommuurde kloostertuin van het Belgische paviljoen in het Amstelpark,gedurende een twee jaar lang publiek programma rond tuinieren en nieuwe natuur-cultuur verhalen. De Schaduw Tuin wordt deel van Our Living Soil met een speciaal programma rond aarde en tuinieren.

 

Schaduw Floriade, Tentoonstellingen, Tentoonstellingen, Verwacht