Perfect Nature: Amstelpark Test Site

In en rond het Glazen Huis, 17 april –  12 juni, 2022
Met Neal White, Tina O’Connell, Dianne Bauer, Jol Thoms, Uriel Orlow
Filmprogramma van May Adadol Ingawanij en Julian Ross

Een samenwerking met Deep Field Project van CREAM lab Westminster University, Londen
Dit project is onderdeel van de Shadow Floriade, een programma in 2022 over 50jaar  Amstelpark verbindt met de 2022 Floriade in Almere. 

Perfect Nature onderzoekt hoe lokale en inheemse kennis zich verhoudt tot wetenschappelijke methodologie, dat ons begrip van de manier waarop we verstrengeld zijn met onze omgeving verduisterd heeft. Het project bestaat uit een doorlopend onderzoeksproject van CREAM directeur Neal White in samenwerking met Tina O’Connell (tijdens een 2 maanden residentie bij Nieuw en Meer georganiseerd door Zone2Source) en een groepstentoonstelling waarin dit thema uitgewerkt wordt in het werk van diverse aan het Deep Field programma gerelateerde kunstenaars.

Neal White en Tina O’Connell werken tijdens hun residentie aan een mobiel modulair observatorium dat op diverse plekken in het Amstelpark en daarbuiten geplaatst wordt. The Night Signals Obscura is een mobiel experimenteel veld lab dat gebruik maakt van traditionele waarnemingstechnieken en geavanceerde instrumenten, zoals nacht-fotografie en remote sensors (data / AI-analyse), om een hedendaagse weergave van de natuur in crisis te onderzoeken.  The Obscura bevat wat Neal ‘sensory assemblages’ of ‘sentinels’ noemt die signalen (infrared, temperatuur, geluid, chemische signalen etc.) in de omgeving op vangen en verzamelen in het nachtelijke park. Het mobiele observatorium wordt ook bij FloraHolland geplaatst om een link te leggen met de ervaringen van onzichtbare en laagbetaalde nachtarbeiders op de intensieve internationale Amsterdamse bloemenveilingen. Een nieuw narratief weeft de sociale en ecologische rol van The Night Signals Obscura dat opnamen en interpretaties van data van beiden bronnen samenweeft in een immersieve installatie in de laatste twee weken van de residentie. Het veldstation vormt een actief onderdeel van de tentoonstelling en kan zowel op de onderzoeksites in het park als door middel van een groeiende installatie in de tentoonstelling bezocht worden.

Perfect Nature is een groepstentoonstelling met nieuw en ouder werk van Neal White en andere kunstenaars, dat ingaat op de historische impact van wetenschappelijke en visuele classificatie systemen van de natuurlijke wereld op onze relatie tot planten, flora en fauna. De werken zetten representaties van kennisproductie op het gebied van de Internationale handel in planten, plantaardige medicijnen en de bodem naast die van inheemse kennis waarin andere relaties tot de natuurlijke wereld verschijnen. Naast een installatie die de resultaten laat zien van het doorlopende live research project van Neal White en Tina O’Connell zal er tevens werk zijn van Uriel Orlow die in al zijn werk de kolonisatie van natuur in classificatie systemen onderzoekt, hier in een foto en film serie rond het epistemologische geweld rond inheemse kennis van planten. De Deep Field Project (Dianne Bauer, Jol Thoms en Neal White) presenteren een nieuwe versie van An Atlas of Chronographic Things.

In de achterruimte wordt een film programma gewijd aan een serie van Zuid-Oost-Aziatische kunstenaars die ecologie aan spiritualiteit verbinden samengesteld May Adadol Ingawanij en Julian Ross.

Schaduw Floriade, Tentoonstellingen, Verwacht