School for MultiSpecies Knowledges

In 2021 werkt Zone2Source aan de start van een meerjarenproject School for Multispecies Knowledges dat we samen met Irina Shapiro van Open Set ontwikkelen. Samen met deelnemers en publiek verkennen we nieuwe leeromgevingen om onze relatie met andere organismen en de gevolgen daarvan voor de manier waarop we samen leven te heroverwegen. Dit resulteert in een tentoonstelling Re:Tune en een reeks workshopsessies en discussies.

De twee-daagse lancering van de School for MultiSpecies Knowledges vindt plaats tijdens op 27 mei 2021 voor dag #1, en 28 juni 2021 voor dag #2

Van Maart tot Juni 2022 gaat (o.b.v.) de eerste editie van de School for MultiSpecies Knowledges van start

Meer over de School for MultiSpecies Knowledges

“Especially in difficult times (…) it is the garden that is the training ground for the creativity and wisdom that will enable us to recreate the world “

(Prof Erik A. de Jong paraphrasing Justus Lipsius (1547-1606)

Om te onderzoeken wat het betekent om mens te zijn op een multi-species planeet, bundelt Zone2Source de krachten met Open Set, platform voor kunst/design & research in de ontwikkeling van een meerjarige School for MultiSpecies Knowledges. Het Amstelpark als alternatieve leeromgeving waarin kunstenaars, ontwerpers en onderzoekers vanuit diverse disciplinaire en culturele achtergronden samen op zoek gaan naar praktijken, kennis en technologieën die verschijnen uit post-humanistische en post-antropocentrische discoursen om ons anders af te stemmen op onze omgeving. Welke tactieken hebben we nodig voor– zoals wetenschapsfilosofe Isabelle Stengers het noemt – een ‘ecology of practices’, waarin multi-zintuiglijke belichaamde kennis en zorg weer deel wordt van onze relatie tot de natuur. Wat bedoelen we eigenlijk met belichaamde kennis en multi-species communities, hoe doe je dat, hoe voelt dat, wat is er voor nodig, welke gedragingen en ervaringen horen daarbij? We experimenteren in het park en gebruiken rhytme analyse (vaak toegepast in stedelijke planning) als methode om ons anders af te stemmen op de verschillende rhytmes van levende organismen.  Als eerdere locatie voor een internationale tuinbouwtentoonstelling, de Floriade van 1972, is het Amstelpark de perfecte plek om nieuwe verhalen, ervaringen en praktijken voor natuur-culturen te leren.

Een centrale vraag is:Wat gebeurt er als we bedenken dat onze stad door miljarden levens bewoond wordt in plaats van slechts een miljoen mensen? Wat betekent dit voor hoe we leven en samenwerken? Hoe gaan we handelen, ervaren, plannen en ontwerpen als het leven in plaats van de mens het centrum is van onze waardesystemen? Naar welke kennis, instellingen, technologieën en ontwerpinterventies leidt dit ons?

De eerste 2 maanden vinden er wekelijkse sessies plaats met een groep van 10 deelnemers waarbij gast experts en bezoekers welkom zijn. Het is een school waarin iedereen leert en we gezamenlijk in het Amstelpark experimenteren en onderzoeken welke tactieken en methoden we toe kunnen passen in het duurzaam ontwikkelen van multi-soortelijke samenlevingen. De laatste zes weken werken de deelnemers in de Orangerie aan het ontwikkelen en presenteren van een publieksprogramma met installaties, expedities, workshops, interactieve performances waarin een publiek van jong en oud meegenomen wordt in het ervaren van onze verstrengeldheid met onze omgeving.

Het grootste probleem van onze huidige klimaatcrisis is de moeilijkheid om het publiek te betrekken, omdat het probleem te groot en onmogelijk lijkt aan te pakken en leidt tot onverschilligheid, lethargie of wanhoop.Wij geloven dat de klimaatcrisis in de eerste plaats een culturele crisis is en een crisis van hoe we definiëren hoe het is om mens te zijn op een multi-species aarde. Hoe kunnen we mensen op een positieve en creatieve manier betrekken bij het herontdekken van onze afhankelijkheid van de omgeving? Doel van de School of Multi Media Knowledges is om gezamenlijk in een stadspark publieksvormen te ontwikkelen die iedereen, jong en oud, betrekt om samen nieuwe relaties tot de natuur te verkennen. We stellen artistiek onderzoek open voor een breed publiek van jong en oud en tonen de resultaten van de sessie in een openbaar lab met een programma van installaties, interventies, performatieve acties, oefeningen, expedities en workshops buiten in het park en in de Orangerie.

 

Onderzoeksprogramma's