Shadow Floriade | 50 jaar Amstelpark

50 jaar Amstelpark Floriade park:
over kunst en aarde en intersoortelijke gemeenschappen
april – oktober 2022

Van april tot oktober 2022 loopt de Floriade in Almere, met als thema Growing Green Cities, waarin innovatie en duurzaamheid centraal staat. Tegenover het eco-modernisme wat op deze Floriade uitgedragen wordt met een focus op innovatie door technologie, stellen wij vanuit de beeldende kunst een andere verbeelding en de noodzaak tot een kritisch ecologisch denken dat de menselijke relatie tot natuur zelf tot speerpunt maakt.

We gaan letterlijk de schaduwkant in met een op de aarde – als humus en geologisch archief – en ondergrondse kennis, waarmee we het Amstelpark als Proeftuin voor het Chtuluceen lanceren met een grote diversiteit aan binnen en buitenprogramma’s en installaties. Al onze programma’s in deze periode – in het Glazen Huis, de Orangerie, de residenties, nieuwe buitenwerken en tijdelijke paviljoens in het park, en evenement programma vallen onder de Shadow Floriade.

Upcoming (alle activiteiten, data en de beschikbaarheid van een aantal van de kunstenaars nog onder voorbehoud)

Perfect Nature (april – juni 2022)
Tentoonstelling in het Glazen Huis, in samenwerking met The Deep Field Project /CREAM lab Westminster University London. Met Neal White, Jol Thoms en Uriel Orlow

CREAM director en kunstenaar Neil White zal tijdens een 2 maanden residentie in het Amstelpark en in de bloemenindustrie onderzoeken hoe lokale en inheemse kennis zich verhoud tot wetenschappelijke methodologie dat ons begrip van de manier waarop we verstrengeld zijn met onze omgeving verduisterd heeft. Dit onderzoeksproject krijgt een context in de tentoonstelling Perfect Nature met verder werk van Jol Thoms en Uriel Orlow en een filmprogramma met makers van de global zuid door May Adadol Ingawanij en Julian Ross

 

School for multi species knowledges (half mei – juni in de Orangerie)
De School for Multi Species Knowledges, i.s.m. Irina Shapiro/Open Set, gaat jaarlijks 3 maanden in het voorjaar plaats vinden van april tot juni waarin we met een groep experts van diverse achtergronden onderzoeken welke tactieken en methoden we in kunnen zetten voor het ontwikkelen van een multispecies samen-leving.


Our Living Soil
(juli – september 2022)
Tentoonstelling in het Glazen Huis, Orangerie en locaties in en buiten het Amstelpark. Met projecten van onder andere -onder voorbehoud- Masha Ru, Kate Foster, Debra Solomon, Miek Zwamborn & Rutger Emmelkamp, Jasper Coppes, Jacqueline Heerema & RePeat.

‘Our Living Soil’, een initiatief van de Engelse curator Clive Adams, voormalig directeur Center of Art and the Natural World, is een internationaal programma dat plaats vindt i.s.m. de World Congress of Soil Science in Schotland in juli- augustus 2022 waar op diverse kunstplatforms tentoonstellingen en events rond dit thema gepresenteerd worden.

Our Living Soil in het Amstelpark vindt 3 maanden lang plaats uit een tentoonstelling met expedities, talks, performances met kunstenaars die zich op verschillende manieren bezig houden met aarde.

50 years of growth, Elmo Vermijs (1 september– 15 oktober Orangerie, werkperiode)
In StagingWood zet Elmo Vermijs in samenwerking met het dendrologische lab van de WUR in de Orangerie een tijdelijk laboratorium op waarin de invloed van het veranderende klimaat op verschillende soorten bomen onderzocht wordt. Wat vertellen de 50 jaar oude bomen van het Amstelpark ons? Parallel daaraan wordt samen met rechten experts Jan van der Venis en Jessica den Outer onderzocht of de collectie bomen in het Amstelpark een juridische status kan krijgen. Het onderzoek resulteert in een eigentijds herbarium, een ruimtelijk installatie, een serie gesprekken en een publicatie.

Smart Hybrid Forms: Addressing ecological challenges by blurring the lines between biology and technology, met Špela Petrič en Christiaan Zwanikken (Het Glazen Huis, mid oktober – mid december 2022), i.s.m Hybrid Forms Lab-Vrije Universiteit Amsterdam, Rietveld Academie, Waag Society en V2_

De tentoonstelling Smart Hybrid Forms toont de resultaten van het 2 jaar artistieke onderzoeksprogramma Smart Hybrid Forms. Špela Petrič en Christiaan Zwanikken werken 2 jaar in het art science lab opgezet door natuurkundige Raoul Frese van de Vrije Universiteit aan het creëren van nieuwe bio-kunst projecten waarin verkend wordt of een plant een kunstmatige intelligentie kan zijn en een computerprogramma een plant.

Verwacht