Zoo of the Future

ZOOOF
het Glazen Huis, 14 maart – 12 April 2020
Thijs de Zeeuw, David Habets, Bart de Hartog, Ira Koers

In samenwerking met ZOOOF presenteert Zone2Source van 14 maart tot en met 12 april 2020 het project Zoo of the Future. Het Glazen Huis wordt omgebouwd tot een fictief dierentuinverblijf, met daarin een grote maquette. Door te kijken naar mens-dier relaties vanuit een aantal verschillende perspectieven ontwikkelen designers nieuwe voorstellen voor de dierentuin van de toekomst.

In de tentoonstelling is ook het videowerk Progress vs Sunsets van Melanie Bonajo en live-stream beelden uit de maquette te zien. Bezoekers kunnen meedenken over de dierentuin van de toekomst en een brief aan een dierentuindier schrijven. Er is een programma met expertbijeenkomsten, een publiek afsluitend debat op 5 april en op woensdag 25 maart en 1 april workshops voor kinderen.

Meer informatie over het programma onder de foto.

 

Considering the implications of a new geological epoch, it is about time we review the way we look at animals. And what better place to look at animals than the zoo? By looking at human-nature relationships from a number of different perspectives we develop a number of (counter-) proposals for the non-human habitats in the contemporary zoo‘.

ZOOOF (Zoo of the Future) is een langlopend artistiek onderzoek waarin de veranderde relatie tussen mens en natuur verkend wordt met de dierentuin van de toekomst als proeftuin. Het doel van ZOOOF is om het publieke debat aan te jagen en mensen te laten nadenken over de vraag: “Hoe willen we in toekomst samenleven met de dieren in de stad?’ Door te kijken naar mens-natuur relaties vanuit een aantal verschillende perspectieven ontwikkelt ZOOF een aantal (tegen-) voorstellen voor de niet-menselijke habitats in de hedendaagse dierentuin.

Voor het eerst wordt de ZOOF maquette getoond (een gipsmodel van 320 x 160cm) die het hart vormt van de ruimtelijke installatie, een fictief dierentuinverblijf (met planten, snoeihout en houtsnippers uit het Amstelpark). Een ‘toekomst zonder dierentuin’ en een ‘dierentuin zonder dieren’ kunnen hier bestaan naast een ‘interplanetaire dierentuin’ en ‘de stad als dierentuin’. De soms provocatieve voorstellen lokken uit tot het nadenken over de veranderende betekenis van het samenleven met dieren in de stad.

Naast de maquette wordt een selectie van video- en tekenwerk getoond waaronder Progress vs Sunsets van Melanie Bonajo en live-stream beelden uit de maquette. Bezoekers worden gevraagd een brief aan dierentuindieren te schrijven. Welke toekomst wens jij een dier toe? De brieven worden verzameld en tijdens de tentoonstelling als groeiend werk getoond.

Rond deze installatie organiseren we een serie publieke en expert bijeenkomsten voor jong en oud en een afsluitend debat met diverse gasten waaronder Dirk Sijmons, Barbara Visser, Haig Balian, Rivke Jaffe en Eva Meijer.

Narratieven als middel tot verbeelding
De maquette is opgebouwd uit vier narratieven die de complexiteit van de hedendaagse dierentuin uit elkaar rafelen en ruimte geven om na te denken over verandering.

1. De Giraffentuin
De dierentuin is het resultaat van westerse koloniale drang en verzamelwoede. Dat komt niet alleen tot uiting in de diercollectie maar ook in de classificerende architectuur van de dierentuin. De dierentuin van de toekomst zoekt naar manieren om de scheve machtsverhoudingen tussen mens en dier te kunnen veranderen.

2. De wilde dierentuin
De wilde dierentuin werpt de bezoeker terug op haar intuïtie, de wildheid in zichzelf. Ze gaat uit van de overeenkomsten tussen mens en dier in plaats van de verschillen. In deze dierentuin zijn al je zintuigen nodig, in deze dierentuin ben je zelf weer dier.

3. De (on)Aardse dierentuin
‘We’re staying with the trouble… anywhere in the universe.’ De (on)Aardse dierentuin verkent het onvoorstelbare door het buitenaardse op Aarde zichtbaar te maken; wat vertellen extremofielen ons over onze eigen veranderende natuur?

4. De stad als dierentuin
Hoe ziet de stad er uit als we haar als dierentuin bezien? Als infrastructuur ook voor dieren is; als de stedelijke bodem weer toegankelijk wordt voor leven en de straten lange parken worden?

De afgelopen periode heeft laten zien dat deze verhalende onderzoeksmethode de fantasie prikkelt. Zo ontstonden er nieuwe narratieven als de ‘vrijwillige dierentuin’ (Clemens Driessen), De ‘parlementaire dierentuin’ (workshop UvA) de psychedelische dierentuin (workshop met de EAZA en Aldo Hakman).

De narratieven, maquette en werken zijn het resultaat van drie jaar lopend project dat ondersteund werd door het Stimuleringsfonds voor de Creatieve industrie en Stichting Stokroos  (2017 – 2020).
Voor meer informatie zie de ZOOOF website www.zooof.org.

Programma (onder voorbehoud)

– alle weekenden van 15 maart tot en met zondag 12 april geopend voor publiek
– diverse bijeenkomsten met studenten en experts op weekdagen (besloten)
– Dierentuinpersoneeldag (besloten)
– kinder workshops op de woensdagen 25 maart en 1 april. Programma volgt -> aanmelden via communicatie@zone2souce.nl
– afsluitend debat op zondag 5 april van 14:00 tot 17:00 met o.a. Dirk Sijmons, Barbara Visser, Haig Balian, Rivke Jaffe en Eva Meijer.

Voor aanmelden van workshops en bij belangstelling om de tentoonstelling met een groep (studenten, vakgenoten, specialisten) te bezoeken voor een inhoudelijke bijeenkomst, neem contact op via info@zone2source.net

Nu Te Zien