Grounding the Map | Mapping the Ground

Mapping the Ground | Grounding the Map
Antti Tenetz (FIN), Esther Polak (NL), Cora Jongsma (NL), Amy Balkin (VS), Bureau d’Etude (FR)
het Glazen Huis, 14 Januari  – 4 Maart 2018
opening zaterdag 13 januari, 15 – 17 uur

De manier waarop we de wereld in kaart brengen en representeren is fundamenteel voor onze relatie met de aarde en de manier waarop we met haar omgaan. Conventionele methoden van carthografie duiden op een steeds verder strekkende abstractie en afstand van de materialiteit van de aarde. De geëigende visualisatie van het Anthropoceen en aardprocessen is door middel van satelietbeelden en de gelijktijdige representatie van enorme hoeveelheden data, die niet waarneembaar zijn en waarin immense menselijke netwerken (vliegroutes, pijpleidingen, transportroutes, uitstoot etc)  in kaart gebracht worden. GPS systemen betekende een enorme verandering in de manier waarop we in de wereld navigeren, en met Google Earth werd wereldwijd mapping mogelijk. Tegelijkertijd weten we niet meer waar ze zijn.

In de tentoonstelling Grounding the Map | Mapping the Ground worden carthografische projecten samengebracht waarin nieuwe verbindingen met de aarde gezocht worden door alternatieve strategieën voor te stellen om de wereld in kaart te brengen. De kunstenaars die geselecteerd zijn voor deze tentoonstelling creeëren nieuwe vormen om land in kaart brengen waarin de geleefde ervaring en de verbinding met materiële processen en fenomenen tot uitdrukking worden gebracht.

 

37771495_image_big        Unknown

Cora Jongsma, Felt Scapes                                       Esther Polak, Nomadic Milk

 

IMG_0669        amy balkin

Antti Tenetz, Traces                                                  Amy Balkin, A Peoples Archive of Sinking and Melting

 

 Bureau d’Etude, An Atlas of Agendas, Mapping the Power, Mapping the Commons

Nu, Tentoonstellingen