Open Call: School for MultiSpecies Knowledges 2022

14 mei – 3 juli 2022

Met veel genoegen kondigen we de open call aan voor een aantal gesubsidieerde posities als deelnemer aan de School for MultiSpecies Knowledges – een programma dat bestaat uit artistiek onderzoek (land-based & situational), verschillende vormen van publieksparticipatie en publieke evenementen. Zone2Source en Open Set (educatieplatform) zijn de initiatiefnemers van de School die het Amstelpark tussen 14 mei en 3 juli zal transformeren in een territorium voor onderzoek en experiment.

Deze open call is voor in Nederland gevestigde kunstenaars en onderzoekers  die werkzaam zijn op het snijvlak van participatieve kunst en design, kritische pedagogiek, ecologie en activisme. Wij nodigen hen van harte uit bij te dragen aan het onderzoekstraject van de School: ‘mensen op een stimulerende manier meenemen in het herontdekken van wat het betekent mens te zijn op een multi-species planeet’ en hun voorstellen op te sturen.

Vergoeding

Elke deelnemer ontvangt een stipendium van €1.500 voor de duur van het volledige programma. Materiaal dat nodig is voor de tentoonstelling en evenementen bekostigd in overleg met het productieteam. Kunstenaars of onderzoekers die momenteel een gefinancierde PhD-positie bekleden, kunnen tot het programma worden toegelaten; zij komen echter niet in aanmerking voor het stipendium.

Deelnemers zijn verantwoordelijk voor hun eigen accommodatie, transportkosten en verzekering.

Aanmelden

Je kunt aanmelden door jouw CV met voorbeelden van recent werk en een motivatiebrief waarin u het doel van uw onderzoek en het plan van aanpak voor de deelname aan de School uiteenzet, te sturen naar projects@zone2source.net.

Belangrijke data

Online Q&A-sessie voor geïnteresseerden – 14 april, 15.00 uur
Uiterste datum voor aanmelding – 25 april
Kennisgeving van selectie – 2 mei
Start van het programma – 14 mei
Openbare tentoonstelling en evenementen – 18 juni – 3 juli
Publiekssluiting – 3 juli
Reflectiesessies – september 2022 (TBA)

School for MultiSpecies Knowledges

Wat gebeurt er als we de stad beschouwen als een plek waar miljarden levens wonen, in plaats van slechts miljoenen mensen? Welke middelen, vocabulaires, praktijken en ervaringen ontstaan wanneer we deze vraag gaan beantwoorden? En, welke implicaties hebben deze antwoorden voor de manier waarop we samen leven en werken op een planeet die vele soorten van leven met elkaar delen?

De School for MultiSpecies Knowledges brengt kunstenaars en ontwerpers samen met lokale enthousiastelingen, verzorgers en specialisten, activisten, makers, denkers, wetenschappers en nieuwsgierige parkbezoekers om, met inzet van verschillende methodes voor publieksparticipatie, nieuwe multi-, cross- en anti-disciplinaire tactieken, gewoontes en ritualen te ontwikkelen om te handelen binnen onze multi-species steden. We streven hierin naar een benadering die openstaat voor aardbewoners met verschillende achtergronden en leeftijden, om samen te onderzoeken hoe we ons beter kunnen afstmmen op de meervoudige schalen en beelden van stedelijke co-existentie en wederzijdse afhankelijkheid van diverse levende en technologische organismes. Met deze aanpak nemen we afstand van de binaire relaties tussen mensen en niet-mensen en tussen natuur en cultuur, we nodigen de deelnemers aan dit programma uit te kijken naar de relationele complexiteit tussen de verschillende entiteiten die de stad bewonen.

De protocollen, methodes, tijdsduren, locaties, onderwerpen en manieren van reflectie die tijdens de School for MultiSpecies Knowledges zullen ontstaan, worden ontwikkeld door een kerngroep van deelnemers aan het programma. Zij staan aan de basis van het ‘curriculum-in-wording’ van de School. We streven niet alleen naar inclusie van menselijke culturen, kwalificaties en gender – aspecten die een sterke focus hebben in de uitnodiging van deelnemers en publiek – maar ook van soorten.

Wat voor soort problematieken ontstaan er als we onszelf zien als een multi-species gemeenschap? Welke urgenties, ethiek en praktijk zullen vanuit deze benadering ontstaan? Hoe kunnen we zo’n gemeenschap op een gezonde, zorgzame manier in stand houden en ontwikkelen? En welke lexicons en ervaringen maken kunst mogelijk bij het creëren van een uitnodiging aan het grote publiek om deel uit te maken van zo’n verkenning van inter-species gemeenschapsvorming?

Steun

De School for MultiSpecies Knowledges wordt mede mogelijk gemaakt door steun van Creative Industries Fund NL, Stichting DOEN en Pictoright Fonds.

Nieuws, Publieksprogramma