testing ground for art & ecology
MAP
blog

Barbara Neves Alves and Pedro Manuel

Het werk van Barbara Neves Alves is te zien tijdens Exploded View

[URIS id=9533]

In het Amstelpark bekijk ik hoe de inspanningen om natuur te begrijpen en te catalogiseren grotendeels ontwikkelt werden als onderdeel van kolonisatie projecten die in de loop der eeuwen ons idee van “natuur” vorm gegeven heeft. Door mens en natuur te scheiden werd de natuur lange tijd gezien als een domein waarop we invloed konden uitoefenen en als iets dat we konden ‘beschaven’. Het hedendaagse post-humanistische discours over natuur en duurzaamheid stelt hier nieuwe lezingen tegenover waarin dit onderscheid bevraagd wordt en andere relaties tussen mensen en hun omgeving naar voren komen: het traditionele perspectief wordt gedekolonaliseerd en geopend naar andere tradities om de verbindingen tussen wat / wie wordt beïnvloed door onze hedendaagse landschappen te herzien.
Het verkennen van landschappen als erfgoed houdt in dat deze erfenis opnieuw wordt bekeken, in twijfel wordt getrokken en nieuwe verstrengelingen en mogelijkheden bloot gelegd worden. Het is interessant om naar de gelaagde geschiedenis en representatie van het park te kijken die impliciet in het ontwerp aanwezig is, omdat ze getuigen van een wisselwerking tussen vaststaande conventies en idealen. In mijn onderzoeksproces wil ik werken vanuit het oogpunt van miscommunicatie om meerdere vertalingen, bewegingen en verbindingen te verkennen die kunnen ontstaan wanneer we focussen op de spanning tussen verandering en instandhouding. Bij het Amstelpark kijk ik specifiek naar hoe vanuit het oogpunt van het behoud van het park ideeën over het ontwerp van het landschap geënsceneerd worden gedurende langere perioden. In het uitvoeren van een algemeen ontwerp gedurende zulke lange perioden ontstaan onvermijdelijke miscommunicaties tussen het idee van een ontwerp en de politieke, economische, sociale en culturele transformaties in deze periode. Dit is het vertrekpunt van mijn werk. Specifiek werk ik vanuit twee verschillende startpunten: ten eerste onderzoek ik de geschiedenis van de materialen die verkocht werden tijdens de veiling die plaatsvond aan het einde van de Floriade in 1972, waarbij ik de objecten wil herleiden en hun geschiedenis terug wil brengen naar het Amstelpark. Daarnaast ben ik geïnteresseerd in de Italiaanse tuin, waarbij ik probeer het proces omtrent het beheer- en behoud van dit specifieke deel van het Amstelpark te begrijpen, evenals de representatie van het Amstelpark in de literatuur die er over verschenen is.
————————————————————————————————————————
Barbara Neves Alves is een onafhankelijk ontwerper en onderzoeker, en woont momenteel in Amsterdam. Op dit moment is ze een project aan het opzetten dat hybride vormen van praktijk gebaseerd onderzoek, design, participatie en theorie & politiek verkent. Hierin combineert ze theoretisch en praktijk onderzoek over en in de publieke ruimte. De resultaten hiervan nemen afwisselend de vorm aan van workshops, installaties, speculatieve voorstellen en geschreven/visuele narratieven. Ze heeft een achtergrond in communicatie design, met een specialisatie in lettertype vormgeving en typografie aan de KABK. Aan het eind van 2016 rondde ze haar PhD in Design af aan Goldsmiths University, met een onderzoek dat de notie van ‘goede communicatie’ als een verondersteld doel op het gebied van communicatieontwerp onderzocht, en ‘miscommunicatie’ voorstelde als concept en als praktijk om te kijken hoe communicatie wordt gebruikt in sociale en culturele praktijken. Miscommunicatie wordt vaak beschouwd als datgene wat communicatie moeilijk maakt, onderbreekt, vertraagd of verkeerd begrepen wordt. Echter, Neves Alves laat zien dat wanneer miscommunicatie erkent wordt in design praktijken, het een gesitueerde en geïmpliceerde positionering van de ontwerper vereist, en het mogelijkheden creëert om uitwisselingen te verkennen die nieuwe denkbeelden van participatieve ontwerppraktijken en nieuwe politieke formaties kunnen bevorderen. Ze is een ervaren docent en heeft lesgegeven in Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Portugal en Mozambique, en heeft daarnaast workshops en projecten met diverse gemeenschappen opgezet.