testing ground for art & ecology
MAP
blog

Lex ter Braak: Bilderbaumbuch

De Orangerie, 10 september – half oktober 2021
Bilderbaumbuch is een lange-termijn project van Lex ter Braak, een ode aan de veelzijdigheid van de boom. In september heeft ter Braak een solo bij gallery Dudokdegroot in Amsterdam (3 september – 10 oktober  2021) en werkt in september en oktober in de Orangerie van Zone2Source. Hij begint zijn werkperiode na de presentatie van zijn boek Levensvormen op 9 september, ook in de Orangery van Zone2Source. Iedereen is van harte welkom bij de boekpresentatie. Tijdens zijn werkperiode geeft Lex zelf aan wanneer hij bezoekers kan ontvangen, en soms geconcentreerd wil werken. Over zijn plannen in de Orangerie schrijft Lex: “Ik wil de tijd gebruiken om de bomen in het park in kaart te brengen en een boomwerk te maken gebaseerd op een van de boomsoorten”.
[URIS id=14491]
Bilderbaumbuch
Bilderbaumbuch is een ode aan de onnoemelijke veelzijdigheid van de boom. De boom die het loodje moet leggen en tot stronk wordt gereduceerd als zijn gebruikstijd erop zit. Lex ter Braak volgt de bewegingen van de boom in zijn tekeningen, foto’s en schilderijen. Hij verwijst naar dichters die schreven dat bladeren zich de hemel herinneren, dat een kruin overstroomt van klanken en dat de boom een grootser leven omvat van boven- en onderwereld. De boom is voor hem een bron van taal, van tekens die gelezen en gehoord kunnen worden, van cultuurhistorische referenties. Hij is een voorbeeld van symbiotisch en solitair leven tegelijk – en ondanks zijn kracht van precariteit.
In de roman Levensvormen die begin september bij Van Oorschot verschijnt en wordt gepresenteerd bij Zone2Source, gaat Ter Braak hier dieper op in en is de boom de graadmeter van Audens dichtregel: A culture is no better than its woods.
Een citaat uit Levensvormen: ‘Is het denkbaar dat wij in nieuwe taal en nieuwe beelden kunnen terugvinden wat wij verloren hebben en dat wij er een bevrijdende werkelijkheid mee kunnen creëren? Kunnen wij de natuur van onze vervalsende clichés bevrijden, haar loshakken uit de gefossiliseerde taal die haar verstikt, losweken van de plakplaatjes die haar tot een beduimeld album hebben verstijfd?’
Bilderbaumbuch is een langlopend project dat bestaat uit een solo bij dudokdegroot (van 3 september – 10 oktober 2021) en onder andere wordt voortgezet met een werkperiode in de Orangerie van het Amstelpark in samenwerking met Zone2Source en een kunstenaarsboek te verschijnen begin 2022.