testing ground for art & ecology
MAP
event
Sunday 16 April 2023, 3pm – 5pm

Finissage: Soil Works – When rocks weather

Elena Khurtova

Zone2Source - Glazen Huis, Amstelpark
Soil works: When rocks weather - Elena Khurtova
Door haar eigen lichaam te gebruiken in interactie met de aardbodem onderzoekt Elena Khurtova ons vermogen om een wederkerige relatie te creëren met de grond onder onze voeten. Door zich te richten op grondbanken – waar uitgegraven grond wordt verzameld totdat ze deel kunnen uitmaken van nieuwe landschappen – onderzoekt ze de verzorging en behoud van bodems. Op deze fysieke locaties worden vaak muren van betonblokken gebruikt om stapels grond tijdelijk op te bergen en te verdelen: grond die oorspronkelijk deel uitmaakte van een natuurlijk landschap, is hier opgenomen in een binnenruimte die een ander soort landschap creëert.
Flowing to each other – Klei van de Noord Zee en het Meuse rivierbed
In het glazen paviljoen presenteert Elena Khurtova de transformatie van ontheemde aardbodems tot monoliete betonblokken en weer terug naar aarde. Bodems uit het Amstelpark en elders – zand, klei, compost – zullen elk op hun eigen manier reageren op de veranderingen van hun materiële vorm. De opening van de tentoonstelling is het startpunt van een doorlopend proces van het maken en verval van de objecten. De tentoonstellingsruimte wordt daarmee uitgebreid tot een werkruimte die gedurende twee maanden geleidelijk transformeert, waardoor het aangeraden wordt meerdere malen te bezoeken.
Soil Works: When rocks weather is een performatieve verkenning van zowel de zorg als de controle die deel uitmaakt van de menselijke relatie met de bodem, terwijl het ook vragen oproept over industriële processen en hoe deze ontstaan in ambacht en spel. Kunnen we een gevoel van spel en intieme verbondenheid herwinnen in de productie van kapitalistische structuren? Hoe verhouden werktuigen zich tot ons lichaam, hoe wordt tijd belichaamd in arbeid, en hoe zet de performativiteit van materie zich voort in de structuren waarin ze gemaakt zijn? Terwijl materie in de loop van de tijd van vorm verandert, de

On Sunday, April 16, between 15:00-17:00, artist Elena Khurtova will conclude her exhibition Soil works – When rocks weather with a performance and debate at the Glass House.

Soil Works: When rocks weather is a performative exploration of both the care and control that is part of the human relationship to soil, while also raising questions about industrial processes and how these originate in craft and play. Can we regain a sense of play and intimate connection in the production of capitalist structures? How do tools relate to our body, how does time become embodied in labour, and how does the performativity of matter continue in the structures after they have been made? As matter changes shape over time, we contemplate how every particle of sand through its own tactility tells us a story.