Arne Hendriks, The Incredible Shrinking Man

19 Mei – 14 Juli Opening 19 Mei 2013

IMG_2303
The Incredible Shrinking Man is een doorlopend speculatief onderzoeksproject naar de mogelijkheden om een mens te creëren die beter op de aarde past. De mens wordt steeds langer. Als gevolg daarvan hebben we meer energie, meer voedsel, water en ruimte nodig. Wat gebeurt er wanneer we onze kennis gebruiken de mens te krimpen tot 50 centimeter zodat hij slechts 5% van de hoeveelheid voedsel nodig heeft dan nu het geval is? Hoewel de mens globaal gezien nog steeds groter wordt zijn er onmiskenbare bewijzen dat het een flink stuk kleiner kan. Tijdens Zone2Source onderzoekt Arne Hendriks welke specifieke factoren uit de leefomgeving van bijvoorbeeld de Mbuti in het Ituri regenwoud in Congo, die gemiddeld slechts 135 cm. lang zijn, de groei afremmen en of wij dit kunnen reproduceren om onze eigen ongebreidelde groei te controleren. Het publiek wordt uitgenodigd om door middel van mensbeelden in klei mee te denken hoe deze kleinere mens van de toekomst er uit komt te zien. Het Amstelpark is als locatie uitermate geschikt om onderzoek te doen naar microlandbouw en veeteelt en door middel van een aantal onderzoeksinstallaties zal de relatie tussen de menselijke maat en zijn consumptie scherper in kaart gebracht wordt. Tijdens de tentoonstelling wordt een workshop en lezing georganiseerd waarin het publiek deelneemt aan het experiment en het debat.

Samen met wetenschappers, ontwerpers en specialisten op verschillende vakgebieden doet Arne Hendriks sinds 2010 onderzoek naar de mogelijkheden om de mens te verkleinen. Het groei-ideaal in alle facetten van het leven is zo diep in ons bewustzijn geworteld dat alternatieven vaak niet alleen niet besproken maar niet eens gedacht worden. The Incredible Shrinking Man krijgt vorm in teksten, lezingen, workshops, en in publieke situaties waarbinnen het onderzoek wordt gepresenteerd en voortgezet binnen de specifieke context van de tentoonstelling.  Zo is er al een viskwekerij, een zonnebloemtafel, een kippenboerderij en een moestuinbalkon gemaakt om na te denken over de gevolgen van een kleinere mens (www.arnehendriks.net)

Archief, Park residenties, Tentoonstellingen – geweest