Shadow Floriade paviljoens

Amstelpark, april 2022 – doorlopend | Onderdeel van de Shadow Floriade

Als onderdeel van de Shadow Floriade heeft Zone2Source een aantal kunstenaars en architecten uitgenodigd om tijdelijke openlucht kunstwerken te ontwerpen voor in het Amstelpark. De buitenwerken zijn geïnspireerd door paviljoens die werden ontworpen voor de Floriade tuinbouwtentoonstelling. De architectonische paviljoens werden vormgegeven door het thema van de expo, het thema van de Shadow Floriade is het herontdekken van de menselijke verbeeldingen over de natuur. Op een wereldtentoonstelling zijn paviljoens plekken om iets te beleven en te ontdekken. Deze tijdelijke park paviljoens fungeren als instrumenten om onszelf beter af te stemmen op de natuurlijke omgeving. De buitenwerken worden niet alleen gebouwd voor het menselijke belang, maar ook naar paviljoens voor anders dan menselijke organismen.

 

Camera Obscura – Rick Abelen

Kunstenaar en architect Rick Abelen, ziet de relatie tussen mens en omgeving vanuit de architectuur als een interessant spanningsveld. Daarom ontwikkel Abelen een Camera Obscura die je als bezoeker kan betreden waar het Amstelpark wordt waargenomen vanuit een nieuw perspectief.  De Camera Obscura is een verduisterde ruimte waar via een gaatje in de wand de buitenwereld op zijn kop binnenkomt. Als voorloper van de fotografie – maar een techniek waar er nog wel een direct verband met de omgeving bestaat – heeft de installatie de vorm van een vouwcamera.

Het buitenwerk staat bij de coniferentuin aan de noordzijde, naast het voetpad, met uitzicht over de vijver. De vijver speelt mede in rol: de weerspiegeling van het landschap op het water is een onderdeel van het kunstwerk. Bezoekers kunnen het houten bouwwerk ten allen tijden binnen treden, waardoor je je in de binnenkant van een camera bevindt waar je de wereld op de kop waarneemt. Met je rug gericht naar de lens, zie je aan de andere kant het park verschijnen op een schaduwachtige wijze. Met gedimde kleuren beweegt het Amstelpark op een filmische manier. Deze bevreemde waarneming van een bekende omgeving leidt tot meer aandacht en reflectie op details en vormen waar we normaliter gedachteloos doorheen wandelen. Als je weer naar buiten komt is de omgeving net even anders dan voordat je de Camera Obscura betrad.

 

Contemplatorium: area for unknown rituals – Rob Sweere

Rob Sweere is bekend om site specifieke sculpturen en installaties waarmee de bezoeker de wereld om zich heen op een intense manier kan ervaren. Bewustwording van de wereld om ons heen, van de complexe natuur of zelfs van het onmetelijke universum, maakt dat we onszelf en onze afhankelijkheid van onze omgeving, beter leren kennen en er beter voor gaan zorgen. De installaties van Sweere zijn bedoeld als hulpmiddelen ter concentratie en oefeningen voor afstemming op de natuurlijke omgeving. Inmiddels nodigt Sweere mensen over de hele wereld uit om ‘conversaties’ aan te gaan met de hemel of met bomen. We hebben nieuwe rituelen nodig om onszelf opnieuw af te stemmen. Het Contemplatorium biedt hier plek voor.

Het Contemplatorium is een combinatie tussen sculptuur, landschapsvormgeving en ervaringskunst die modulair is en zich kan blijven ontwikkelen en zich manifesteert in de natuurlijke omgeving van een park. Het buitenwerk is diep in het Amstelpark geplaatst, naast de Amstel, voorbij het Stadshout Paviljoen en naast de Vlindertuin. Het Contemplatorium, die ten alle tijden openbaar toegankelijk is voor publiek, vormt een plek waar het publiek zelf kan uitvinden hoe ze het kunstwerk willen gebruiken om persoonlijke en nog onbekende rituelen te laten plaatsvinden in verbinding met de natuurlijke elementen. Het Contemplatorium bestaat uit diverse looplijnen die verschillende objecten met elkaar verbinden. Het geheel is modulair. Dat betekent dat per locatie de looplijnen en de objecten anders geplaatst kunnen worden en het in de toekomst uitgebreid kan worden. De looplijnen en objecten sturen de bezoeker op een speelse en onderzoekende manier tot nieuwe ervaringen en waarnemingen van de omgeving – een gebied voor het ontwikkelen van nog onbekende rituelen die tot een verdiepende ervaring van ons lichaam in de omgeving kan leiden.

 

Universe – Robbert van der Horst

Robbert van der Horst is een kunstenaar en architect wiens werk altijd een interactie aangaat met het landschap: fysiek, historisch en sociaal. Sinds 1995 maakt hij voorstellingen en tijdelijke bouwwerken die onze relatie met het omliggende landschap bevragen. Zijn belangstelling voor architectuur is geworteld in een langlopend onderzoek naar de wijze waarop wij ons als mensen verbinden met een plek op aarde en hoe kwetsbaar en onzeker die positie plots kan worden. Hij ziet zijn bouwwerken als ensceneringen: door het afleggen van een route, het los komen van de grond, het bieden van een nieuw perspectief en het zichtbaar maken van de horizon, ontstaat nieuwe ruimte voor ervaringen. Tijdelijke structuren drukken de relatie uit tussen thuis, mens en horizon.

Universe is een onderzoeksmachine, een observatorium, die roteert en van waaruit we nieuwe perspectieven op de omgeving innemen. We worden uitgenodigd om na te denken over het omringende sociale, fysieke en historische landschap en om ons gevoel van plaats te verankeren. Universe is een bestaand werk dat Robbert speciaal voor de Shadow Floriade en het Amstelpark aan gaat passen. Het buitenwerk staat naast de vijver.

Zo ontwikkeld hij een nieuwe energie centrale die door het langzaam laten zakken van een groot gewicht een lamp laat branden. Het gewicht wordt door bezoekers zelf weer omhoog gehezen. Deze nieuwe koppeltechniek zal worden ingezet bij deze nieuwe versie van Universe. Vanaf het ronddraaiende verhoogde platform rond een bol die de omgeving en de hemel spiegelt zien we het Amstelpark anders dan de gebaande paden van het park, en worden we gevraagd ons anders te oriënteren op de plek die we innemen.

In de pers