Introductie van de spoorbiels als inrichtingselementom voor tuinen, 1972, Noord-Hollands Archief