Over Zone2Source

Zone2Source is een internationaal tentoonstellingsplatform dat kunstenaars uitnodigt in en buiten de glazen paviljoens van het Amstelpark projecten te ontwikkelen waarin alternatieve praktijken en ervaringen met betrekking tot onze ‘natuurlijke’ omgeving voorgesteld worden. Deze projecten dragen bij aan een nieuw begrip van hoe we in de 21ste eeuw met onze wereld omgaan, waarin natuur niet langer als een tegenstelling tot cultuur gezien wordt maar beiden onlosmakelijk verbonden zijn. Zone2Source verbeeldt mogelijke werelden die zich afspelen op het kruispunt van kunst, wetenschap en natuur. Zone2Source keert terug naar de bron om vandaar uit op een nieuwe manier de relaties tussen mens, natuur en technologie te onderzoeken.

Elke 2 maanden presenteert Zone2Source kunstenaarsprojecten in het Glazen Huis. Het Rietveld Huis is ons kantoor, bezoekerscentrum en archief waar informatie, documentatie, teksten en objecten te zien zijn die een context aan de projecten geeft. Een programma van workshops, lezingen en discussies, waarin kunst zich verbindt met andere kennisgebieden als wetenschap en ecologie om kwesties als duurzaamheid, energie, productie en consumptie, ontwerp en architectuur, alternatieve economische systemen, bio-engeneering, zelf-organisatie en leefomgevingen, verder te verdiepen zullen een context geven aan de projecten.

Zone2Source is geïnspireerd op het specifieke karakter van het Amstelpark: het concept van het park als een manier om natuur te observeren en organiseren, en de wereldtentoonstelling (aan de Floriade van 1972 heeft het park zijn speciale paviljoens en tuinen te danken) als een platform voor innovatieve ideeën. In deze tijd hebben we meer dan ooit nieuwe verbeeldingen nodig en moet er weer utopisch gedacht worden over een alternatieve omgang met onze wereld. Wat we nodig hebben is een complete verschuiving in denken over onze plaats in de wereld vanuit een nieuwe definitie van het begrip ecologie om mensen, natuur en technologie in een dynamisch en productief geheel te plaatsen waarin het begrip zorg weer betekenis krijgt. Het Amstelpark, dat het decor vormt voor veel van de projecten die zich ook buiten de grenzen van het paviljoen bevinden, biedt een unieke locatie om deze urgente kwesties vanuit het perspectief van de kunst te onderzoeken.

Over zone2source, Z2S