proeftuin voor kunst & ecologie
MAP
blog

Over Zone2Source

Zone2Source is een internationale presentatieruimte voor kunst, natuur & technologie. Met tentoonstellingen en presentaties laten we het publiek kennismaken met (en nadenken over) alternatieve praktijken en (zintuigelijke) ervaringen van onze ‘natuurlijke’ omgeving. Zone2Source ziet het Amstelpark en andere locaties als living lab. Het biedt kunstenaars, ontwerpers en wetenschappers een platform voor artistiek cross-disciplinair experiment en verdiepend (ArtScience) onderzoek naar de interactie tussen kunst, het park en het publiek.

“Zone” is well chosen precisely because it has no settled meaning! It designates something of uncertain status, unclear delineation, unsettling atmosphere. It is exactly what you need to redirect attention  away from ‘territory’, ‘Heimat’, ‘land’, ‘soil’, ‘homeland’, or ‘landscape’, and above all, from the Earth viewed from the outside as can be seen in countless atlases or clicked on in so many GPS devices. To underline that the place to land is alien, there is no better way, it seems, than to call it a zone”

Bruno Latour in: Critical Zone –the science and politics of landing on earth (publication ZKM, p. 13)

Onze projecten dragen bij aan een nieuw begrip van hoe we in de 21ste eeuw met onze wereld omgaan, waarin natuur niet langer als een tegenstelling tot cultuur gezien wordt maar beiden onlosmakelijk verbonden zijn. Zone2Source verbeeldt mogelijke werelden die zich afspelen op het kruispunt van kunst, wetenschap en natuur. Zone2Source keert terug naar de bron om vandaar uit op een nieuwe manier de relaties tussen mens, natuur en technologie te onderzoeken.
Elke 2 maanden presenteert Zone2Source projecten en tentoonstellingen in het Glazen Huis. Het Rietveld Huis is ons kantoor, bezoekerscentrum en archief waar informatie, documentatie en objecten te zien zijn die een context aan de projecten geeft. Een uitgebreid programma van workshops, lezingen en discussies, waarin kunst zich verbindt met andere kennisgebieden als wetenschap en ecologie om kwesties als duurzaamheid, energie, productie en consumptie, ontwerp en architectuur, alternatieve economische systemen, bio-engeneering, zelf-organisatie en leefomgevingen, verder te verdiepen een context geven aan de projecten. Het publieksprogramma is gericht op zowel experts als een breed en divers publiek dat we mee willen nemen in verbeeldingen om de relatie tussen mens en natuur van nieuwe inhoud te voorzien.
Specifieke kwaliteit Amstelpark
Zone2Source is geïnspireerd op het specifieke karakter van het Amstelpark: het concept van het park als een manier om natuur te observeren en organiseren, en de wereldtentoonstelling (het is ontworpen voor de Floriade van 1972 waaraan het zijn speciale paviljoens en tuinen te danken heet) als een platform voor innovatieve ideeën. In deze tijd hebben we meer dan ooit nieuwe verbeeldingen, ervaringen en praktijken nodig om een radicale verandering teweeg te brengen in onze omgang met onze planeet. Wat we nodig hebben is een complete verschuiving in denken over onze plaats in de wereld om  mensen, natuur en technologie in een dynamisch en productief geheel te plaatsen waarin het begrip zorg en verantwoordelijkheid weer betekenis krijgt. Het Amstelpark, dat het decor en ‘living lab’ vormt voor veel van de projecten die zich ook buiten de grenzen van het paviljoen bevinden, biedt een unieke locatie om deze urgente kwesties vanuit het perspectief van de kunst te onderzoeken.
Kunst en maatschappelijk debat
Zone2Source onderzoekt de rol die kunst kan hebben in het maatschappelijke debat rond de huidige ecologische crisis. Naast het samenwerken met kunstenaars aan het ontwikkelen van nieuwe projecten organiseren wij in samenwerking met partnerorganisaties langlopende artistieke onderzoekstrajecten waarin kunstenaars de mogelijkheid krijgen over langere tijd in transdisciplinaire samenwerkingsverbanden onderzoek te doen naar specifieke thema’s. De resultaten hiervan worden op diverse manieren gepresenteerd in en buiten onze paviljoens door uiteenlopende publieksprogramma’s waarin we de maatschappelijke dialoog aangaan.
Ondersteuning
In 2021 wordt Zone2Source ondersteund door het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en het Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK). Voor specifieke projecten ontving Zone2Source de afgelopen jaren subsidie van o.a. Mondriaan Fonds, Prins Bernhard Cultuurfonds en de gemeente Amsterdam.
logo-stimuleringsfonds         logo-afk-72dpi