proeftuin voor kunst & ecologie
MAP
blog

2015, het internationale jaar van de bodem

2015 is door de UN uitgeroepen tot het jaar van de bodem. Om bewustwording te bereiken over het belang van de bodem en het natuurlijk kapitaal.
Van de site van rijkswaterstaat:
De bodem staat onder druk en vormt daarmee een bedreiging voor de voedselvoorziening, drinkwaterbeschikbaarheid, beschikbaarheid van grondstoffen, maar ook voor adaptatie aan klimaatverandering. Bodemzekerheid is een voorwaarde voor mondiale veiligheid.