proeftuin voor kunst & ecologie
MAP
blog

Bezem Dialogen

Bezem Dialogen
Vrijdag 10 Februari 15:00 – 17:00 uur 
Zaterdag 18 Februari 15:00 – 17:00 uur
beginpunt het Glazen Huis

klaas en nico
De dialoog wordt ingeleid door Irene Fortuyn en gevoerd onder leiding van Hadassah de Boer volgens de socratische methode, waarin luisteren even belangrijk is als praten. Met deelnemers, tuinmannen, beleidsmakers, experts en andere geinteresseerden gaan we tijdens een wandeling door het park in op de betekenis van het park in de stad, de rol van de tuinman, het belang van het doorgeven van de kennis van de tuinman, de mogelijkheden om de tuinman als educator van zowel jongere tuinmannen als van betrokken buurtbewoners in te zetten en bekijken we of het model van de tuinman een duurzame cyclische bedrijfsvoering kan inspireren.
De dialogen met betrokkenen en experts zijn openbaar toegankelijk en we nodigen iedereen uit mee te denken over nieuwe modellen voor het onderhoud van onze publieke ruimte.