proeftuin voor kunst & ecologie
MAP
blog

Bodemtransplantaties

Het belang van het bodemleven blijkt ook uit het feit dat bij de omvorming van landbouwgrond naar natuur tegenwoordig de grond wordt getransplanteerd. Vroeger dachten ecologen dat afgraven van de (te fosfaat-rijke) grond voldoende was. Het hele voedselweb is dan weg. Maar met transplantatie van de bodem komen de schimmels, de bacteriën en de diertjes mee, essentieel voor de nieuwe vegetatie. Volgens Bezemer, onderzoeker bij het Nederlands instituut voor ecologie in Wageningen, keken ecologen vroeger alleen naar wat boven de grond gebeurd. Langzamerhand wordt duidelijk dat het juist onder de grond gebeurt. (Volkskrant 12 maart ’15)