proeftuin voor kunst & ecologie
MAP
buitenwerk
doorlopend
Buiten kunstwerk

Contemplatorium

area for unknown rituals

Rob Sweere

Als onderdeel van de Shadow Floriade heeft Zone2Source een aantal kunstenaars en architecten uitgenodigd om tijdelijke openlucht kunstwerken te ontwerpen voor in het Amstelpark.

Fotografie: Thomas Lenden.

Contemplatorium: area for unknown rituals

Rob Sweere staat bekend om zijn site specifieke sculpturen en installaties waarmee de bezoeker de wereld om zich heen op een intense manier kan ervaren. Bewustwording van de wereld om ons heen, van de complexe natuur of zelfs van het onmetelijke universum, maakt dat we onszelf en onze afhankelijkheid van onze omgeving, beter leren kennen en er beter voor gaan zorgen. De installaties van Sweere zijn bedoeld als hulpmiddelen ter concentratie en oefeningen voor afstemming op de natuurlijke omgeving. Inmiddels nodigt Sweere mensen over de hele wereld uit om ‘conversaties’ aan te gaan met de hemel of met bomen. We hebben nieuwe rituelen nodig om onszelf opnieuw af te stemmen. Het Contemplatorium biedt hier plek voor.

Het Contemplatorium is een combinatie tussen sculptuur, landschapsvormgeving en ervaringskunst die modulair is en zich kan blijven ontwikkelen en zich manifesteert in de natuurlijke omgeving van een park. Het buitenwerk is diep in het Amstelpark geplaatst, naast de Amstel, voorbij het Stadshout Paviljoen en naast de Vlindertuin. Het Contemplatorium, die ten alle tijden openbaar toegankelijk is voor publiek, vormt een plek waar het publiek zelf kan uitvinden hoe ze het kunstwerk willen gebruiken om persoonlijke en nog onbekende rituelen te laten plaatsvinden in verbinding met de natuurlijke elementen. Het Contemplatorium bestaat uit diverse looplijnen die verschillende objecten met elkaar verbinden. Het geheel is modulair. Dat betekent dat per locatie de looplijnen en de objecten anders geplaatst kunnen worden en het in de toekomst uitgebreid kan worden. De looplijnen en objecten sturen de bezoeker op een speelse en onderzoekende manier tot nieuwe ervaringen en waarnemingen van de omgeving – een gebied voor het ontwikkelen van nog onbekende rituelen die tot een verdiepende ervaring van ons lichaam in de omgeving kan leiden.

Shadow Floriade

De buitenwerken zijn geïnspireerd door paviljoens die werden ontworpen voor de Floriade tuinbouwtentoonstelling. De architectonische paviljoens werden vormgegeven door het thema van de expo, het thema van de Shadow Floriade is het herontdekken van de menselijke verbeeldingen over de natuur. Op een wereldtentoonstelling zijn paviljoens plekken om iets te beleven en te ontdekken. Deze tijdelijke park paviljoens fungeren als instrumenten om onszelf beter af te stemmen op de natuurlijke omgeving. De buitenwerken worden niet alleen gebouwd voor het menselijke belang, maar ook naar paviljoens voor anders dan menselijke organismen.

Contemplatorium is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van Adviescommissie voor de Kunst (ACK) van Gemeente Amsterdam, Stadsdeel Zuid

Contemplatorium: area for unknown rituals – Rob Sweere