proeftuin voor kunst & ecologie
MAP
buitenwerk
april - november 2022
buiten kunstwerk

Universe

Robbert van der Horst

Intro

Als onderdeel van de Shadow Floriade heeft Zone2Source een aantal kunstenaars en architecten uitgenodigd om tijdelijke openlucht kunstwerken te ontwerpen voor in het Amstelpark.

Universe

Robbert van der Horst is een kunstenaar en architect wiens werk altijd een interactie aangaat met het landschap: fysiek, historisch en sociaal. Sinds 1995 maakt hij voorstellingen en tijdelijke bouwwerken die onze relatie met het omliggende landschap bevragen. Zijn belangstelling voor architectuur is geworteld in een langlopend onderzoek naar de wijze waarop wij ons als mensen verbinden met een plek op aarde en hoe kwetsbaar en onzeker die positie plots kan worden. Hij ziet zijn bouwwerken als ensceneringen: door het afleggen van een route, het los komen van de grond, het bieden van een nieuw perspectief en het zichtbaar maken van de horizon, ontstaat nieuwe ruimte voor ervaringen. Tijdelijke structuren drukken de relatie uit tussen thuis, mens en horizon.

Universe is een onderzoeksmachine, een observatorium, die roteert en van waaruit we nieuwe perspectieven op de omgeving innemen. We worden uitgenodigd om na te denken over het omringende sociale, fysieke en historische landschap en om ons gevoel van plaats te verankeren. Universe is een bestaand werk dat Robbert speciaal voor de Shadow Floriade en het Amstelpark aan gaat passen. Het buitenwerk staat naast de vijver.

Zo ontwikkeld hij een nieuwe energie centrale die door het langzaam laten zakken van een groot gewicht een lamp laat branden. Het gewicht wordt door bezoekers zelf weer omhoog gehezen. Deze nieuwe koppeltechniek zal worden ingezet bij deze nieuwe versie van Universe. Vanaf het ronddraaiende verhoogde platform rond een bol die de omgeving en de hemel spiegelt zien we het Amstelpark anders dan de gebaande paden van het park, en worden we gevraagd ons anders te oriënteren op de plek die we innemen.

Zone2Source - Shadow Floriade
Proeftuin voor kunst en ecologie & 50 jaar Amstelpark

De Shadow Floriade loopt parallel aan de Floriade 2022 in Almere, maar in tegenstelling tot de tuinbouwtentoonstelling, wordt het publiek in het Amstelpark uitgenodigd om nieuwe verbeeldingen en ervaringen in de natuur mee te maken, met name haar minder bekende schaduwkant. In de schaduwzijde zoeken we naar het intieme, kwetsbare, en onderzoeken we wat het betekent om mens te zijn op een multi-species planeet.
De Floriade van 1972 vond plaats in hetzelfde jaar dat het rapport van De Club van Rome (opgericht door Europese wetenschappers), De grenzen aan de groei (1972) uitkwam. Voor het eerst werd op grote school bekend dat er een houdbaarheidsdatum aan de aarde is en stak het mondiale milieubewustzijn de kop op. Op de Floriade van 1972, de grootste internationale horticultuur tentoonstelling tot dan toe, was hier maar weinig van te merken. Nu, vijftig jaar later, is er veel verandert en wilt Zone2Source dit uitlichten doormiddel van de Shadow Floriade.
Kan een park in tijden van ecologische crisis een plek zijn om nieuwe relaties tot de natuur uit te oefenen?

Universe - Robbert van der Horst
Contemplatorium: area for unknown rituals - Rob Sweere
Camera Obscura - Rick Abelen
Huiswandeling - Mariken Overdijk
Perfect Nature: Amstelpark Test Site - Neal White, Tina O’Connell, Uriel Orlow

Shadow Floriade

De buitenwerken zijn geïnspireerd door paviljoens die werden ontworpen voor de Floriade tuinbouwtentoonstelling. De architectonische paviljoens werden vormgegeven door het thema van de expo, het thema van de Shadow Floriade is het herontdekken van de menselijke verbeeldingen over de natuur. Op een wereldtentoonstelling zijn paviljoens plekken om iets te beleven en te ontdekken. Deze tijdelijke park paviljoens fungeren als instrumenten om onszelf beter af te stemmen op de natuurlijke omgeving. De buitenwerken worden niet alleen gebouwd voor het menselijke belang, maar ook naar paviljoens voor anders dan menselijke organismen.