proeftuin voor kunst & ecologie
MAP
blog

Cartographies of Human Sensation

Cartographies of Human Sensation
Jonathan Reus en Sissel Marie Tonn
Orangerie, 29 Mei – 14 Augustus 2016
 

Cartographies of Human Sensation stelt een serie instrumenten voor die de drager afstemmen op de omgeving door meta-zintuigelijke waarnemingen van bio-metrische signalen (vertaald door gedragen geluidssynthesizers) en radicale lichaamsextensies
Terwijl de extensies de relatie tussen het lichaam en de omgeving veranderen door vervreemding, raakt door de instrumenten de drager meer afgestemd op psychobiologische reacties op voorbijgaande gebeurtenissen.
Tezamen vormen zij het gereedschap voor metasensation, reflexief gevoel.
Waarom New Cartographies? Wanneer we een natuurlandschap gewaarworden, ervaren we een geheel aan relaties: de wind die onze huid raakt, een veelheid aan uitzichten, geuren en geluiden die we in onze indruk van een bepaalde plek weven. We zijn cultureel getraind om meer gevoelig te zijn voor sommige gebeurtenissen da andere, hetgeen zich bijvoorbeeld manifesteert in de manier waarop we de wereld in kaart brengen. Kaarten worden gezien als statische objecten in ons deel van de wereld, maar in andere culturen zijn kaarten en verbeeldingen van ruimte vaak meer interactief, tastbaar en tijdelijk. De ontwikkelde instrumenten bieden de mogelijkheid voor een doorlopend/ continu in kaart brengen van de relatie tussen lichaam en omgeving, zodat misschien een ander begrip van ruimte en tijd ontstaat.
Terwijl het project zich ontvouwt ontwikkelen we hopelijk een dieper begrip van hoe het lichaam zich door tijd en ruimte beweegt en de subtiele en onbewuste processen construeert die onze ervaring vormen.
Tijdens de tentoonstelling wordt een programma ontwikkeld waarin deelnemers met de instrumenten op voorbereide wandeltochten gaan. De tochten zijn doorlopende gesprekken met deelnemers, zich ontwikkelend over tijd en op verschillende locaties. Ze zijn site-specific en bieden de deelnemers een unieke mogelijkheid om te reflecteren op de manier waarop zij de omgeving gewaarworden.