proeftuin voor kunst & ecologie
MAP
blog

Darwin en de wormen

Darwin schreef zijn laatste boek in 1881 Vegetable mould over het ontstaan van humus onder invloed van regenwormen. Hierin ‘viert’ hij de enorme werkkracht van wormen. De ploeg is een goede uitvinding, aldus Darwin, maar al lang voordat die bestond werd het land geploegd en bemest door wormen. Het mag betwijfeld worden of er veel andere dieren zo’n belangrijke rol gespeeld hebben in de geschiedenis van de aarde. https://www.youtube.com/watch?gl=NL&hl=nl&v=V-ceHOFipW8