platform for art, nature & technology
MAP
event
20th of November - 31st of December 2023
Crowdfunding

Crowdfunding Campaign: 10-year anniversary publication!

News

Help us to realise the 10-year anniversary publication of Zone2Source! Donate Now!

As Zone2Source was founded in 2013, this year we celebrate our 10-year anniversary! Zone2Source is a platform for art, nature and technology in the Amstelpark, Amsterdam. With many outdoor artworks, an artist garden and glass pavilions where we present exhibitions, residencies and events, we imagine the Amstelpark as a testing ground for a life in the Symbiocene. We use the park as a living lab, where we take artistic research out of the studios and into the public space, engaging people in the explorations and imaginations of artists and giving new context to being human on a multi-species planet.

About the publication

For our 10-year anniversary we are planning a special publication that will look back on the past 10 years of Zone2Source, whilst also examining possible futures. By highlighting key projects and collaborations, the publication – in text and images – will take a closer look at the practice of making and curating art in the site responsive space of an urban park that engages with our perspectives on society, nature and technology. We will also invite guest writers (artists, researchers and curators) to narrate and expand on their practice and experiences at Zone2Source. The publication ultimately brings together all the amazing projects artists have developed with us in the past ten years, allowing the reader to reflect on the myriad of ways art can play a role in the urgent ecological challenges of our time.

The publication will be designed by Karoline Swiezinsky, who Zone2Source have been collaborating with for over 8 years!

 

Your donations

In order to realise this celebratory, 10-year anniversary publication, we need your help! Your donations will contribute to the costs necessary to realise this special publication, and as a token of our gratitude you will receive a unique reward (tegenprestatie). All donors will also receive an exclusive discount code for the publication so you can join us in reminiscing about the past 10 years at Zone2Source! To read more about our rewards, sign up to our newsletter or find more updates on our homepage and social media soon.

To donate and see our Voordekunst campaign page please click here

ZONE2SOURCE - Mapping the Ground | Grounding the MapAntti Tenetz (FIN), PolakVanBekkum (NL), Cora Jongsma (NL), Amy Balkin (VS), Bureau dÕEtude (FR)Het Glazen Huis, 14 JanuariÊ Ð 4 Maart 2018De manier waarop we de wereld in kaart brengen en representeren is fundamenteel voor onze relatie met de aarde en de manier waarop we met haar omgaan. Conventionele methoden van carthografie duiden op een steeds verder strekkende abstractie en afstand van de materialiteit van de aarde. De ge‘igende visualisatie van het Anthropoceen en aardprocessen is door middel van satellietbeelden en de gelijktijdige representatie van enorme hoeveelheden data, die niet waarneembaar zijn en waarin immense menselijke netwerken (vliegroutes, pijpleidingen, transportroutes, uitstoot etc)Ê in kaart gebracht worden. GPS systemen betekende een enorme verandering in de manier waarop we in de wereld navigeren, en met Google Earth werd wereldwijd mapping mogelijk. Tegelijkertijd weten we niet meer waar ze zijn.In de tentoonstellingÊGrounding the Map | Mapping the GroundÊworden cartografische projecten samengebracht waarin nieuwe verbindingen met de aarde gezocht worden door alternatieve strategie‘n voor te stellen om de wereld in kaart te brengen. De kunstenaars die geselecteerd zijn voor deze tentoonstelling cre‘ren nieuwe vormen om land in kaart brengen waarin de geleefde ervaring en de verbinding met materi‘le processen en fenomenen tot uitdrukking worden gebracht.