platform for art, nature & technology
MAP
event
20th of November - 31st of December 2023
Crowdfunding

Crowdfunding Campagne: publicatie over 10 jaar Zone2Source!

News

ZONE2SOURCE - Mapping the Ground | Grounding the MapAntti Tenetz (FIN), PolakVanBekkum (NL), Cora Jongsma (NL), Amy Balkin (VS), Bureau dÕEtude (FR)Het Glazen Huis, 14 JanuariÊ Ð 4 Maart 2018De manier waarop we de wereld in kaart brengen en representeren is fundamenteel voor onze relatie met de aarde en de manier waarop we met haar omgaan. Conventionele methoden van carthografie duiden op een steeds verder strekkende abstractie en afstand van de materialiteit van de aarde. De ge‘igende visualisatie van het Anthropoceen en aardprocessen is door middel van satellietbeelden en de gelijktijdige representatie van enorme hoeveelheden data, die niet waarneembaar zijn en waarin immense menselijke netwerken (vliegroutes, pijpleidingen, transportroutes, uitstoot etc)Ê in kaart gebracht worden. GPS systemen betekende een enorme verandering in de manier waarop we in de wereld navigeren, en met Google Earth werd wereldwijd mapping mogelijk. Tegelijkertijd weten we niet meer waar ze zijn.In de tentoonstellingÊGrounding the Map | Mapping the GroundÊworden cartografische projecten samengebracht waarin nieuwe verbindingen met de aarde gezocht worden door alternatieve strategie‘n voor te stellen om de wereld in kaart te brengen. De kunstenaars die geselecteerd zijn voor deze tentoonstelling cre‘ren nieuwe vormen om land in kaart brengen waarin de geleefde ervaring en de verbinding met materi‘le processen en fenomenen tot uitdrukking worden gebracht.

Help mee bij het realiseren van een overzichtspublicatie van 10 jaar Zone2Source! Doneer nu!

Over Zone2Source

Zone2Source viert dit jaar ons 10-jarig jubileum! Zone2Source is een platform voor kunst, natuur en technologie, opgericht in 2013 in het Amstelpark, Amsterdam. Met veel buitenkunstwerken, een unieke kunstenaarstuin en glazen paviljoens waar er tentoonstellingen, kunstenaarsresidenties en evenementen worden gepresenteerd, stellen we ons het Amstelpark voor als een proeftuin het Symbioceen. We gebruiken het park als een living lab waarbij wij het artistiek onderzoek uit de kunstenaarsateliers halen en in de openbare ruimte plaatsen. Wij willen mensen betrekken bij de verkenningen en verbeeldingen van kunstenaars en een vernieuwde context geven aan het mens-zijn op een multi-species planeet.

Over de publicatie

Voor ons 10-jarig jubileum ontwikkelen wij een bijzondere publicatie die op de afgelopen 10 jaar Zone2Source terugblikt en mogelijke toekomsten onderzoekt. Door belangrijke projecten en samenwerkingen te belichten, zal de publicatie – in zowel tekst en beeld – dieper ingaan op de praktijk van het maken en cureren van kunst in deze site-responsieve ruimte: een stedelijk park dat zich bezighoudt met onze perspectieven op de samenleving, natuur en technologie. We zullen gastschrijvers (kunstenaars, onderzoekers en curators) uitnodigen om in de publicatie hun praktijk en ervaringen bij Zone2Source toe te lichten en uit te breiden. De publicatie verzamelt alle geweldige projecten die kunstenaars in de afgelopen tien jaar met ons hebben ontwikkeld, zodat de lezer kan reflecteren op de talloze manieren waarop kunst een rol kan spelen in de urgente ecologische uitdagingen van onze tijd.

De publicatie zal worden vormgegeven door Karoline Swiezinsky, met wie Zone2Source al meer dan 8 jaar samenwerkt!

Jouw donaties

Om deze feestelijke publicatie ter gelegenheid van het 10-jarig jubileum te kunnen realiseren, hebben we jouw hulp nodig! Uw donaties zullen bijdragen aan de kosten die nodig zijn om deze speciale publicatie te prodcueren, en als blijk van onze dankbaarheid ontvangt u een unieke tegenprestatie. Alle donateurs ontvangen ook een exclusieve kortingscode voor de uiteindelijke publicatie!

Lees hier onze complete campagnepagina op Voordekunst!