testing ground for art & ecology
MAP
event
15 mei 2022
Event

Lecture: Green Heroes

50 years of Amstelpark, with Van Eesteren Museum

with artist Elmo Vermijs

This year, the Van Eesteren Museum is paying attention to people who are committed to greenery for the city and its residents with the ‘ Green Heroes ‘ programme . In May, the museum will pay attention to the history and significance of the 50-year-old Amstelpark and to the work of artist Elmo Vermijs, who draws attention to urgent climate issues and the story that trees can tell, with a ‘Van Eesteren Conversation on location’.

Artist Elmo Vermijs will talk this Sunday afternoon about the interdisciplinary project  Het Amstelpark – the trees tell their story which will be shown later this year. Vermijs, in collaboration with tree biologist Dr. Ute Sass-Klaassen and environmental lawyers Jessica den Outer and Jan van de Venis, will investigate how non-human entities, such as trees, forests and city parks, can become legal persons and how this new legal status can be achieved. contribute to better protection of greenery. Vermijs wants to do this through a speculative lawsuit, in which, among other things, Schiphol Airport will be held accountable. One of the largest polluters in the region. Sass-Klaassen will start the project with a comparative wood and annual ring study, which focuses on tree growth in the Amstelpark in relation to climate change: because trees are the silent witnesses of the warming earth and record these changes in their annual rings.

After the lecture we walk together through the Amstelpark and Vermijs shows, among other things, the place where he will build the Parliament of the Trees with borrowed tree trunks from the city timber sawmill. This spatial installation will be a cross between a pavilion and a court where the public program and the trial will take place.

 

Date: Sunday May 15, 2022
Time: 3:00 PM – 4:00 PM, followed by a walk 4:00 PM – 4:30 PM
Location: Zone2Source, Amstelpark 4, 1083 HZ Amsterdam
Ticket: Reserve your ticket here
Language: Dutch

Het Van Eesteren Museum schenkt dit jaar met het programma ‘Groene Helden’ aandacht aan mensen die zich inspannen voor het groen voor de stad en haar inwoners. In mei besteedt het museum met een ‘Van Eesteren Gesprek op locatie’ aandacht aan de historie en betekenis van het 50 jaar oude Amstelpark én aan het werk van kunstenaar Elmo Vermijs die aandacht vraagt voor urgente klimaatkwesties en het verhaal dat bomen kunnen vertellen.

Kunstenaar Elmo Vermijs zal deze zondagmiddag vertellen over het interdisciplinaire project Het Amstelpark – de bomen vertellen hun verhaal dat later dit jaar te zien zal zijn. Hiermee zal Vermijs in samenwerking met boombioloog dr. Ute Sass-Klaassen en milieujuristen Jessica den Outer en Jan van de Venis, onderzoeken hoe niet-menselijke entiteiten, zoals bomen, bossen en stadsparken, rechtspersonen kunnen worden en op welke manier deze nieuwe juridische status kan bijdragen aan een betere bescherming van groen. Dit wil Vermijs doen door middel van een speculatieve rechtszaak, waarin o.a. Schiphol Airport ter verantwoording wordt geroepen. Een van de grootste vervuilers uit de regio. Sass-Klaassen zal het project starten met een vergelijkend hout- en jaarringonderzoek, dat zich richt op boomgroei in het Amstelpark, in relatie tot klimaatverandering: want bomen zijn de stille getuigen van de opwarmende aarde en leggen deze veranderingen vast in hun jaarringen.

Na de lezing wandelen we samen door het Amstelpark en laat Vermijs o.a. de plek zien waar hij met geleende boomstammen van houtzagerij stadshout het Parlement van de Bomen zal bouwen. Deze ruimtelijke installatie zal het midden houden tussen een paviljoen en een rechtbank waar het publieksprogramma en de rechtszaak zullen plaatsvinden.

 

Praktisch

Datum: Zondag 15 mei 2022
Tijd: 15.00 – 16.00 uur, aansluitend wandeling 16.00-16.30
Locatie: Zone2Source, Amstelpark 4, 1083 HZ Amsterdam
Ticket: Reserveer hier uw ticket
Voertaal: Nederlands

orangerie

Orangerie