testing ground for art & ecology
MAP
blog

School for MultiSpecies Knowledges

De School for MultiSpecies Knowledges is een meerjarenproject georganiseerd door Zone2Source met Irina Shapiro van Open Set. Samen met deelnemers en publiek verkent de School nieuwe leeromgevingen om onze relatie met andere organismen en de gevolgen daarvan voor de manier waarop we samen leven te heroverwegen. De resultaten worden samengebundeld tot een tentoonstelling en een reeks workshops en discussies. De vorige editie van de School for MultiSpecies Knowledges vond plaats op 27 mei 2021 voor dag #1, en 28 juni 2021 voor dag #2. De volgende School for MultiSpecies Knowledges vindt plaats tijdens de Shadow Floriade van 16 mei – 3 juli 2022. Op dit moment loopt de open call voor de School, klik hier voor meer informatie en de aanmeldingscriteria.
 

School for MultiSpecies Knowledges 2022

Met veel genoegen kondigen we de open call aan voor een aantal gefinancierde posities als deelnemer aan de School for MultiSpecies Knowledges – een programma dat bestaat uit artistiek onderzoek (land-based & situational), verschillende vormen van publieksparticipatie en publieke evenementen. Zone2Source (platform voor kunst, natuur en technologie) en Open Set (educatieplatform) zijn de initiatiefnemers van de School en zullen het Amstelpark tussen 16 mei en 3 juli transformeren in een territorium voor onderzoek en experiment. Deze open call is voor in Nederland gevestigde professionals en promovendi die werkzaam zijn op het snijvlak van participatieve kunst en design, kritische pedagogiek, milieubescherming en activisme. Wij nodigen hen van harte uit bij te dragen aan het onderzoekstraject van de School: ‘het herdefiniëren van wat het betekent mens te zijn op een multi-species planeet’ en hun voorstellen op te sturen. Onze vragen: Welke tactieken hebben we nodig om af te stemmen op de maat van andere levens om ons heen? En, welke manieren van publieksparticipatie kunnen we ontwikkelen en inzetten om mensen in deze verkenningen mee te nemen?
De School for MultiSpecies Knowledges speelt in op de toenemende behoefte aan post-disciplinaire en land-based pedagogische strategieën die theorie en praktijk overbruggen, leergemeenschappen en niet-methodologische tactieken mogelijk maken en voortbouwen op verschillende niveaus van publieksbetrokkenheid. Deelnemers moeten zich volledig kunnen committeren aan het volledige programma. Heb je een specifieke vraag of wil je meer informatie? Dan nodigen we je van harte uit voor onze digitale Q&A op 14 april om 15.00 uur. Contact opnemen kan ook per mail: projects@zone2source.net.
Klik hier voor meer informatie en aanmeldingscriteria. De aanmeldingsdeadline is op 25 april 2022.

 

School for MultiSpecies Knowledges

“Especially in difficult times (…) it is the garden that is the training ground for the creativity and wisdom that will enable us to recreate the world “

– Prof Erik A. de Jong paraphrasing Justus Lipsius (1547-1606)

Om te onderzoeken wat het betekent om mens te zijn op een multi-species planeet, bundelt Zone2Source de krachten met Open Set, platform voor kunst/design & research in de ontwikkeling van een meerjarige School for MultiSpecies Knowledges. Het Amstelpark als alternatieve leeromgeving waarin kunstenaars, ontwerpers en onderzoekers vanuit diverse disciplinaire en culturele achtergronden samen op zoek gaan naar praktijken, kennis en technologieën die verschijnen uit post-humanistische en post-antropocentrische discoursen om ons anders af te stemmen op onze omgeving. Welke tactieken hebben we nodig voor– zoals wetenschapsfilosofe Isabelle Stengers het noemt – een ‘ecology of practices’, waarin multi-zintuiglijke belichaamde kennis en zorg weer deel wordt van onze relatie tot de natuur. Wat bedoelen we eigenlijk met belichaamde kennis en multi-species communities, hoe doe je dat, hoe voelt dat, wat is er voor nodig, welke gedragingen en ervaringen horen daarbij? We experimenteren in het park en gebruiken rhytme analyse (vaak toegepast in stedelijke planning) als methode om ons anders af te stemmen op de verschillende rhytmes van levende organismen.  Als eerdere locatie voor een internationale tuinbouwtentoonstelling, de Floriade van 1972, is het Amstelpark de perfecte plek om nieuwe verhalen, ervaringen en praktijken voor natuur-culturen te leren.
Een centrale vraag is:Wat gebeurt er als we bedenken dat onze stad door miljarden levens bewoond wordt in plaats van slechts een miljoen mensen? Wat betekent dit voor hoe we leven en samenwerken? Hoe gaan we handelen, ervaren, plannen en ontwerpen als het leven in plaats van de mens het centrum is van onze waardesystemen? Naar welke kennis, instellingen, technologieën en ontwerpinterventies leidt dit ons?
De eerste 2 maanden vinden er wekelijkse sessies plaats met een groep van 10 deelnemers waarbij gast experts en bezoekers welkom zijn. Het is een school waarin iedereen leert en we gezamenlijk in het Amstelpark experimenteren en onderzoeken welke tactieken en methoden we toe kunnen passen in het duurzaam ontwikkelen van multi-soortelijke samenlevingen. De laatste zes weken werken de deelnemers in de Orangerie aan het ontwikkelen en presenteren van een publieksprogramma met installaties, expedities, workshops, interactieve performances waarin een publiek van jong en oud meegenomen wordt in het ervaren van onze verstrengeldheid met onze omgeving.
Het grootste probleem van onze huidige klimaatcrisis is de moeilijkheid om het publiek te betrekken, omdat het probleem te groot en onmogelijk lijkt aan te pakken en leidt tot onverschilligheid, lethargie of wanhoop.Wij geloven dat de klimaatcrisis in de eerste plaats een culturele crisis is en een crisis van hoe we definiëren hoe het is om mens te zijn op een multi-species aarde. Hoe kunnen we mensen op een positieve en creatieve manier betrekken bij het herontdekken van onze afhankelijkheid van de omgeving? Doel van de School of Multi Media Knowledges is om gezamenlijk in een stadspark publieksvormen te ontwikkelen die iedereen, jong en oud, betrekt om samen nieuwe relaties tot de natuur te verkennen. We stellen artistiek onderzoek open voor een breed publiek van jong en oud en tonen de resultaten van de sessie in een openbaar lab met een programma van installaties, interventies, performatieve acties, oefeningen, expedities en workshops buiten in het park en in de Orangerie.