proeftuin voor kunst & ecologie
MAP
event
13 mei 2023
Event

10 jaar Zone2Source en de Onkruidenier!

de Onkruidenier

Zone2Source opende op 13 mei 2013 haar deuren in 3 paviljoens van het Amstelpark. Op zaterdag 13 mei 2023 vieren wij ons 10 jarig jubileum met de publieke opening van de SchaduwTuin, een nieuwe locatie in het park die Zone2Source in samenwerking met kunstenaarscollectief de Onkruidenier ontwikkelt. Deze schaduwtuin is zowel kunstenaarstuin als testomgeving voor een nieuwe relatie tussen mens en haar toekomstige leefomgeving. De Onkruidenier ontwikkelt de SchaduwTuin de komende jaren als een plek voor future gardening, een collectief onderzoek naar actuele vraagstukken waarin droogte en hitte en de verplaatsende klimaatzone om een nieuwe ordening vragen. Deze ommuurde Belgische Kloostertuin is een plek waar we daadwerkelijk onze handen vuil kunnen maken in de aarde en onszelf letterlijk onderdompelen in nieuwe praktijken en ervaringen van natuur.

De Onkruidenier is ontstaan op uitnodiging van Zone2Source tijdens die alle eerste opening in 2013. Zone2Source viert dus samen met de Onkruidenier ons 10 jarige bestaan!

De SchaduwTuin wordt een kunstenaarstuin waarin verhalen ondergebracht worden die verstrengelingen van natuur en mens zicht- en voelbaar maken. In het afgelopen jaar maakte de Onkruidenier kennis met de tuin, haar geschiedenis en de daarbij behorende kloostertuin traditie om de plek en historie beter te leren begrijpen. Nu kunnen we de gelaagde betekenis van de tuin vertalen naar het hier en nu en de klimaatuitdagingen van deze tijd. Hoe halen we de toekomst naar het nu?

We beginnen in het Glazen Huis in de tentoonstelling Plantas Harmonias van Farah Rahman waar zij een demonstratie van haar werk naar culturele relaties tot planten zal geven. We eindigen in de Belgische Kloostertuin waar we samen met de Onkruidenier collectief de SchaduwTuin op feestelijke wijze met hapjes en drankjes uit het park geplukt zullen openen.

Belgische Kloostertuin