proeftuin voor kunst & ecologie
MAP
event
20 juli 2015
Event

RECONSTRUCTIE #4, rosarium tuning

Contouren van de oorspronkelijke rosariumvakken aangebracht met kalk op het evenemententerrein

Contouren van de oorspronkelijke rosariumvakken aangebracht op het evenemententerrein met kalk

Hoewel het Rosarium nog steeds een belangrijk onderdeel is van het Amstelpark, is de vormgeving van dit parkonderdeel door de jaren heen sterk veranderd. Het oorspronkelijke ontwerp van de Floriade van 1972 bestond uit een patroon van diagonaal gepositioneerde rechthoeken, verspreid over het gebied tussen het restaurant en de Orangerie, waar nu het evenemententerrein is. Deze rechthoeken hadden allemaal dezelfde afmetingen, zodat de verschillende rozensoorten in de vakken op een gelijke manier beoordeeld konden worden. Er waren namelijk gedurende de Floriade een aantal wedstrijden uitgeschreven in het Rosarium.
De rechthoekige vakken zijn opnieuw uitgezet door middel van kalklijnen op het evenemententerrein. Door in te grijpen in het maaibeleid van het onderhoudsteam van het park, zal de inhoud van de vakken verwilderen, terwijl de contouren en ruimte eromheen kort worden gehouden. Vanuit de aangepaste, niet-efficiënte, indeling van het evenemententerrein worden een aantal programma’s bedacht die een competitief element hebben.
i.s.m. Gemeente Amsterdam, Stadsdeel-Zuid
Via een portier hebben we een gedetailleerde deelkaart kunnen bemachtigen, waarop de oorspronkelijke indeling van het Rosarium heel duidelijk te zien is. De kalklijnen zijn op het lege evenemententerrein aangebracht. Hierdoor is de oorspronkelijke indeling van het Rosarium voor even ook op de oorspronkelijk locatie zichtbaar. Door het slechte weer spoelen de kalklijnen nog voor de eerste maaibeurt weg. Hierdoor is de reconstructie voortijdig gestrand. In tegenstelling tot alle andere ruimtelijke ingrepen, is er bij dit onderdeel geen sprake van een daadkrachtige of inhoudelijk interessante partner of een specifieke doelgroep. De ingreep is te prematuur om nieuwe inzichten op te leveren. Wel zien we mogelijkheden om de oorspronkelijke Rosarium plattegrond in te zetten voor het ontplooien van nieuwe activiteiten in het park op het gebied van bloemen.

Rosarium, 1972, Catalogus Floriade 1972

Rosarium, 1972, Catalogus Floriade 1972

Still uit het Polygoonjournaal van 1 augustus 1972

Still uit het Polygoonjournaal van 1 augustus 1972

Werktekening Rosarium van de Gemeente Amsterdam, 1972

Werktekening Rosarium van de Gemeente Amsterdam, 1972

Jury beoordeelt de rozen , 1972, Catalogus Floriade 1972

Jury beoordeelt de rozen , 1972, Catalogus Floriade 1972