proeftuin voor kunst & ecologie
MAP
blog

Het Andere Dier, bijdrage aan Simulacrum


22 maart, 2018
Tijdschrift Simulacrum Jrg. 26 #2 (2018) focust op ‘Het Andere Dier’. In het artikel The History of Others; or how to look back, laat Zone2Source curator Alice Smits zien hoe kunst kan fungeren als platform om deze stem van dieren te versterken, door in te gaan op het oeuvre van Terike Haapoja en Laura Gustafsson. Als duo onderzoeken deze kunstenaars hoe een samenleving eruitziet, die dieren als volwaardige individuen integreert in onze instituties. Mede naar aanleiding van dit artikel organiseert Zone2Source samen met deze kunstenaars ruim een jaar later het project Waiting Room
Meer informatie via de Simulacrum website. Een kopie van het tijdschrift kan worden aangevraagd via info@simulacrum.nl.

Gustafsson & Haapoja (Photo from Helsinki Biennal)