proeftuin voor kunst & ecologie
MAP
blog

Mens en Afval Discussie

Mens en Afval Discussie

het Glazen Huis

Woensdag 10 Juli, 16:00 – 18:00 uur 2019

 

Deze middag gaan we samen met Martijntje Smits, techniekfilosoof, ingenieur en innovatiedenker, en Erik Kuiper, adviseur Nieuwe Landschappen bij Afvalzorg, nadenken over de hedendaagse praktijk van afvalberging en de relatie tussen mens, land en afval. Hoe gaan we om met de bergen afval die we in het landschap gecreëerd hebben? En vanuit welke cultuurhistorische en filosofische perspectieven kunnen we op een andere manier reflecteren op de betekenis van afval en onze omgang ermee om tot nieuwe noties van verantwoordelijkheid en zorg te komen?
Dit debat over Mens en Afval wordt georganiseerd in het kader van het onderzoeksplatform (in oprichting) Land(Art)Making dat zone2source in samenwerking met Land Art Contemporary organiseert. In het voorjaar organiseerden we twee excursies waarin we samen met kunstenaars, ontwerpers en landschapsarchitecten door diverse experts een dag lang rondgeleid werden op de VAMberg in Drente en in het Diemerpark in Amsterdam. Beide locaties kenmerken zich als landschappen die zijn aangelegd op een afvalstortplaats.
 

Over de sprekers 
Erik Kuiper is opgeleid als planoloog en werkzaam bij Afvalzorg in de functie van adviseur Nieuwe Landschappen. Afvalzorg beheert, saneert en exploiteert stortplaatsen waarbij invulling gegeven wordt aan de circulaire economie. Met nieuw ontwikkelde kennis proberen ze zoveel mogelijk afvalstoffen te bewerken tot bouwstoffen en terug te brengen in de cirkel van de bouw.
Stortplaatsen worden na sluiting en/of sanering een veilige en functionele bestemming gegeven. Hierin zijn door de jaren heen sterke trends zichtbaar geworden. Waar willen we als maatschappij met elkaar naar toe? Maken we het nuttig en zichtbaar of moffelen we het liever weg? Erik Kuiper neemt u mee in deze discussie over de maakbaarheid van ons (afval)landschap.

Martijntje Smits(PhD)  studeerde chemische technologie en filosofie en is actief als techniekfilosoof, onderzoeker en curator. Afval is een rode draad in haar werk – zo leidde ze eind jaren negentig een onderzoeksprogramma over kunststof afval en publiceerde “Polymer Products and Waste Management – a Multidisciplinary Approach” (1996).
De instrumentele benadering die in afvaldiscussies domineert en het geloof in de mogelijkheid van een ‘zero-waste’society’, wekt bij haar tal van antropologische en filosofische vragen over het hedendaagse afval.  In haar boek Monsterbezweringvergeleek ze ons huidige afvalvraagstuk met reinheidsrituelen in andere culturen. Tegenover de instrumentele benadering van het afvalvraagstuk stelt ze een cultuurfilosofische benadering.