proeftuin voor kunst & ecologie
MAP
nieuws

Persbericht Tastbaar geluid: The Body Imitates the Landscape

Tastbaar geluid: The Body Imitates the Landscape
Amsterdam 11 november 2019 – Kun je luisteren met je hele lichaam in plaats van alleen met je oren? Kunstenaar Adi Hollander onderzoekt tastbaar geluid. Van 16 november – 1 december 2019 presenteert Zone2Source haar werk in de tentoonstelling The Body Imitates the Landscape. Een interactieve geluidsinstallatie, met muziek van de componist Claudio F. Baroni, biedt bezoekers een nieuwe zintuigelijke ervaring van geluid in vibrerende vorm.
De tentoonstelling in Het Glazen Huis van Zone2Source in het Amstelpark in Amsterdam is ingericht als een elektronische klanktuin naar Japans model. Objecten bestaande uit waterbedden en banken zetten geluid via 180 speakers om in trilling. Rimpelingen van geluid komen hoorbaar, voelbaar en zichtbaar uit de vibrerende modules. Door niet alleen te luisteren met de oren, maar vooral te voelen, ervaart de bezoeker een bijzondere relatie met het object en de muziek, zoals twee mensen dat voelen als ze een geheim delen.
Hollander´s werk wordt voortgedreven door haar eigen slechthorendheid en het verlangen andere aspecten van geluid te onderzoeken die kunnen worden gevoeld maar niet gehoord. The Body Imitates The Landscapeis onderdeel van haar doorlopende onderzoek naar de materialiteit van geluid en het vermogen van het brein van een dove om vibraties op dezelfde wijze te herinneren en archiveren als een horend persoon dat doet met geluid. Hollander toonde eerder werk bij Zone2Source in de groepsexpositie Resonant.
Componist Claudio Baroni is net als Hollander geïnteresseerd in de fysieke aanwezigheid van geluid. Voor de installatie schreef hij muziek, uitgevoerd door het MAZE ensemble.
Tentoonstelling
Gedurende drie weekenden, van vrijdag, zaterdag en zondag tussen 13:00 en 17:00 is de tentoonstelling geopend. Kunstliefhebbers, families, kinderen, senioren en parkbezoekers zijn welkom om binnen te stappen, op de installaties te liggen en het plezier te ervaren van het fysiek luisteren naar muziek in een digitale oase van geluid.

Workshops voor iedereen die geluid wil voelen
Op doordeweekse dagen (18 – 28 november) geeft Adi Hollander gratis workshops aan geïnteresseerden die tastbaar geluid willen ervaren. Iedereen – jong, oud, doof en horend- is welkom om te experimenteren met het zintuigelijk vermogen om geluid te ervaren. De workshops worden aangepast aan de interesse van de deelnemer(s). Zo zijn doven welkom om hun eigen stem of die van naasten te voelen en om nieuwe geluiden te leren herkennen via trilling. Slechthorenden kunnen weer de vreugde voelen van luisteren naar muziek en muzikanten kunnen nieuwe ideeën over hun muziek opdoen. De workshops zijn nadrukkelijk niet alleen voor mensen met een gehoorbeperking, iedereen is na aanmelding welkom om totaal nieuwe luister- en hoorervaringen op te doen
Dit project vindt plaats in het kader van het programma waarin Zone2Source, als platform voor kunst, natuur & technologie, samen met kunstenaars multi-zintuigelijke ervaringen van onze omgeving onderzoekt.

The Body Imitates the Landscape 
Openingtijden:  16 november – 1 december 2019, opening zaterdag 16 november 15:00 uur
Vrijdagen, zaterdagen en zondagen van 13:00 – 17:00 uur
Locatie:              Zone2Source, in het Glazen Huis, Amstelpark, 1083 HZ Amsterdam
Toegang:           vrij
Workshops:      Op 18 – 21 en 25 – 28 november. Op afspraak via communicatie@zone2source.net
Meer informatie: zone2source.net/adihollander

———————– einde bericht ——————

Voor meer informatie over The Body Imitates the Landscape, beeldmateriaal, interviewafspraken met Adi Hollander of bezichtiging buiten openingstijden, neem contact op met Michel Langendijk, coördinator communicatie van Zone2Source via communicatie@zone2source.net en 06 – 4096 3010
The Body Imitates The Landscapewordt mede mogelijk gemaakt door Mondriaan Fonds, Fonds Podium Kunsten, Amsterdam Fonds voor de Kunst, Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, Prins Bernhard Cultuurfonds: Tijl Fonds én afdeling Noord Holland, Stichting Stokroos en Sound Imports.