Polyphonic Landscapes Opening Seminar

Save the date!

Zone2Source en ArtEZ Professorship Theory in the Arts nodigen u graag uit voor het online openingsseminar van Polyphonic Landscapes op donderdag 16 maart 2023, 12:00 – 17:00.

Deelname is gratis, klik hier om je aan te melden.

Polyphonic Landscapes is een artistiek onderzoeksprogramma naar geluid en ecologie waarin 4 kunstenaars – Budhaditya Chattopadhyay (IN/NL), Yolande Harris (UK/US), Teemu Lehmusruusu (FI) en Lia Mazzari (IT/UK) – het Amstelpark verkennen tijdens een reeks residenties in de Park Studio. Hun onderzoek uitmonden tot een tentoonstelling in en buiten Het Glazen Huis in het najaar van 2023.

Online openingsseminar

In dit eerste seminar presenteren de deelnemende kunstenaars-onderzoekers hun projecten, waarna ze een interview aangaan met een toegewezen critical friend. Elke sessie wordt afgesloten met een Q&A.

Programma van de dag:

12.00 – 12.15
Welkomstwoord
12.15 – 13.15
Presentatie en interview Budhaditya Chattopadhyay
13.15 – 14.15
Presentatie en interview Lia Mazzari
14.15 – 14.45
Pauze
14.45 – 15.45
Presentatie en interview Yolande Harris
15.45 – 16.45
Presentatie en interview Teemu Lehmusruusu

Deelname is gratis, klik hier om je aan te melden. Kijk op de website van Polyphonic Landscapes voor meer informatie.

 

 

Landscaping

Een groeiend aantal wetenschappers, academici en kunstenaars is het erover eens dat we het Antropoceen zijn binnengetreden, een geologisch tijdperk waarin de mens een krachtig invloed is geworden op het vormgeven van de aarde. In deze context krijgt het begrip landschap een nieuwe betekenis: in tegenstelling tot dat het landschap historisch vaak gezien werd als een schilderachtig uitzicht of een passief decor voor menselijke verhalen, interpreteren hedendaagse kunstenaars en theoretici daarentegen het landschap niet zozeer als zelfstandig naamwoord, maar als werkwoord. Dit laatste duidt op een voortdurend veranderende staat van wording, waarin zowel menselijke als meer-dan-menselijke instanties verstrikt zijn in een polyfonie van ‘world making’, zoals landschapsarchitectuur.

Luisteren als onderzoek

In het artistieke onderzoeksproject Polyphonic Landscapes onderzoeken geluidskunstenaars Budhaditya Chattopadhyay (IN/NL), Yolande Harris (UK/US), Teemu Lehmusruusu (FI) en Lia Mazzari (IT/UK) hoe geluid en het luisteren zelf kunnen bijdragen tot een actiever begrip van landschappen. Met andere woorden: Hoe kan ons gevoel van horen een meer inclusieve en wederkerige verbinding met ons milieu bevorderen, waarbij dit laatste ecologisch wordt opgevat als een proces waarbij verschillende levensvormen, materialen, energiestromen en vergankelijkheden betrokken zijn?

Het onderliggende doel van het project is om meer inzicht te krijgen in hoe artistiek onderzoek(ers) nieuwe ingangen creëren tot kennis die niet of nauwelijks toegankelijk zijn via de reguliere academische praktijken. Een belangrijk aandachtspunt hierin zijn de manieren waarop de kunstenaars vorm geven aan hun verkenningen en hoe zij de publieke aspecten van het onderzoek onderbouwen.

Polyphonic Landscapes opereert op drie niveaus:

  • Sonisch onderzoek naar de urgente relatie tussen natuur en cultuur
  • Onderzoek naar de mogelijkheden van zowel theorie als praktijk in artistiek onderzoek.
  • Onderzoek naar de ecologie van de zintuigen en het multisensoriële.

Onderzoekers en locatie

In Polyphonic Landscapes worden deze vragen onderzocht door vier internationaal gerenommeerde geluidskunstenaars. Hun eenjarig artistieke onderzoek zal uitmonden tot nieuwe geluidswerken die verschillende manieren van het waarnemen en ervaren van landschappen mogelijk maken. Om een vruchtbare kruisbestuiving tussen artistieke praktijk en kritische theorie te bevorderen, zullen onderzoekers van het ArtEZ Professorship Theory in the Arts (onder leiding van Peter Sonderen, projectleider Joep Christenhusz) en Zone2Source directeur Alice Smits optreden als theoretisch klankbord, naast andere experts.

De kunstenaars zullen hun onderzoek richten op het specifieke landschap van het vijftig jaar oude Amstelpark waar Zone2Source is gevestigd. Het Amstelpark, ontworpen voor de Floriade in 1972, is een hybride omgeving waarin stad en natuur nauw met elkaar verweven zijn. De resultaten van hun onderzoek worden gedeeld tijdens drie openbare onderzoeksseminars. Ter afsluiting van het project worden de verbonden geluidswerken van half september tot half november 2023 door Zone2Source tentoongesteld.

Nationale Onderzoeksagenda (NWA)

Polyphonic Landscapes is onderdeel van het Kunstroute NWA-project Beetje bij beetje, of helemaal niet binnen de regeling ‘Small Projects’ dat gefinancierd wordt door de Nederlandse Onderzoeksraad (NWO). In dit project worden verschillende clustervragen behandeld die in de Nationale Onderzoeksagenda zijn gesteld. Bijvoorbeeld: “Wat is kwaliteit van leven?” en “Wat betekent kunst voor mensen?”.

Polyfone Landschappen zoekt naar nieuwe perspectieven op deze vragen door middel van artistiek onderzoek naar de relatie tussen natuur en cultuur, en de positie van het menselijke en niet-menselijke in het bijzonder. Het onderschrijft het standpunt van de NWA Art Route dat, in het licht van de wereldwijde klimaatafbraak, kunst een alternatieve manier van kennisproductie kan zijn die de dichotomieën tussen subject en object, weten en ervaren, mens en niet-mens omzeilt.

Lezingen/Discussies, Publieksprogramma