proeftuin voor kunst & ecologie
MAP
blog

Wereld onder water

Met Gertie Arts, aquatisch ecoloog, keken we in het water. Ze vertelt over de onderlinge samenhang, het voedselweb onder water. Planten nemen voedingsstoffen op uit het water en de bodem. Hierdoor zijn er minder voedingsstoffen over voor algen om te groeien. Planten dragen zo bij aan helder water. Planten zetten zonlicht om in suikers om te groeien en produceren daarbij zuurstof. Dat zuurstof is nodig voor waterdieren om van te leven. Sommige waterdieren leven van dit zuurstof in het water. Andere waterdieren moeten om de zoveel tijd naar het wateroppervlak om zuurstof te “happen”. Planten vormen een “huis” voor algen en dieren, doordat algen en dieren aan de planten kunnen hechten of ze kunnen gebruiken om uit een cocon te kruipen of als schuilplaats voor roofdieren.
 
2015-10-24 13.33.36 2015-10-24 13.33.55