proeftuin voor kunst & ecologie
MAP
blog

Open Call voor Multispecies storytelling

                                                          22 April 2020, Earth Day

Beste vrienden, beste aardbewoners,
Op deze 50ste Dag van de Aarde roept Zone2Source iedereen op om projecten, documentatie, gedichten, teksten, geluiden bij te dragen om samen met ons – als onderdeel van ons voortgaande programma – nieuwe verhalen te onderzoeken waarin we onze steden opnieuw kunnen verbeelden als een radicaal inclusieve intersoortelijke gemeenschap.
Nu we ons als mensen hebben teruggetrokken en er meer ruimte en stilte in de stad valt, zijn dieren niet alleen meer aanwezig maar krijgen mensen meer aandacht voor onze stedelijke metgezellen. Deze ervaringen, observaties en verhalen willen we verzamelen.
Het corona virus laat ons niet alleen zien hoe mensen over de hele wereld met elkaar verbonden zijn, maar ook hoe wij compleet verstrengeld zijn met andere levensvormen.
Nu mensen overal meer tijd vinden om de omgevingen in en rond hun tuinen, parken en balkonnen met nieuwe aandacht te onderzoeken roepen we iedereen op om aan ons onderzoek deel te nemen door nieuwe verhalen over een intersoortelijke samen-leving te vertellen.
Hoe kunnen we samen-leven, samen-werken en samen-ontwerpen opnieuw verbeelden in een stad die uit miljarden in plaats van miljoenen inwoners bestaat?
Stuur ons je foto’s, video’s, geluid, tekst, tekeningen, gedichten, geluidsopnamen, objecten of elke andere vorm van observatie en projecten via projects@zone2source.net
Wat doen we met het materiaal?
We verzamelen alles en maken het beschikbaar in een archief op onze website. Als we veel interessant materiaal ontvangen gaan we onderzoeken hoe we het een publiek archief kunnen maken dat onderdeel vormt van onze multi-species programma’s in het Amstelpark. In het archief staat een lijst met links naar observaties van over de hele wereld waarin natuur de steden overneemt en het hernieuwde bewustzijn van mensen.
Waarom doen we dit?
ZoneSource, platform voor kunst, natuur en technologie in het Amstelpark, ontwikkelt een meer-jaren onderzoeksprogramma om ons anders af te stemmen op andere levensvormen en een toekomstige samenleving kunnen verbeelden waarin leven in plaats van de mens de centrale waarde is.  Ondanks de moeilijke omstandigheden waarin Covid-19 ons plaatst, biedt deze tijd van sociale afstand ook mogelijkheden voor hernieuwde connecties. Terwijl we op zoek zijn naar nieuwe manieren om ons met elkaar te verbinden, laten we ons ook richten op onze niet-menselijke medebewoners om gezamenlijk te werken aan nieuwe verbeeldingen voor de toekomst.