proeftuin voor kunst & ecologie
MAP
blog

Parkgesprek 2

En deze onderwerpen kwamen ter sprake:
Organische groei en verbinding
Naar aanleiding van de Floriade van 1972, het ontstaan van het Amstelpark, vertelt Charlotte Buys over het voorstel van de gemeente Amsterdam voor de Floriade van 2022 in Zuidoost. Het voorstel draait om voedselproductie op eilandjes tussen de bebouwing, bottom up. Vanuit de verbinding van die verschillende plekken ontstaat uiteindelijk het terrein voor de Floriade. Organisch gegroeid.
Naar analogie daarvan kun je de Amsterdamse parken, elk met hun eigen identiteit, langzamerhand met elkaar laten vergroeien of als een schimmel laten uitbreiden. Je kunt de losse stukken groen ook door middel van fietspaden met elkaar verbinden.
De tuinman 2.0
In de keten van ontwerper tot bewoner vormt de tuinman de verbindende schakel tussen ontwerp en gebruik. De tuinman is nu verworden tot iemand van wie we denken dat hij voor straf moet schoffelen. Tijdens het gesprek was er discussie over de rol van bewoners, bepalen die vaker hoe een park eruit ziet? Buurtparticipatie is van belang maar de bewoner is geen ontwerper en de tuinarchitect geen tuinman.