proeftuin voor kunst & ecologie
MAP
parkstudio
Augustus 2013
Reesidence

De MedicijnFabriek

Martijn Engelbregt

De Orangerie, Augustus 2013
De MedicijnFabriek is een laagdrempelig kunstproject van Martijn Engelbregt waarin gezondheid, verantwoordelijkheid, sociale cohesie en de zorg om natuur en milieu elkaar aan de werktafel ontmoeten. Deze zomer nestelt het kunstproject zich in de Orangerie als onderdeel van de open park studio van Zone2Source.

Workshops
De deelnemers worden uitgenodigd in wekelijkse workshops onder leiding van kruiden experts zelf in het Amstelpark op zoek te gaan naar kruiden en planten om de ingrediënten voor de medicijnen te verzamelen die vervolgens uitgestald worden in de tentoonstelling annex laboratorium. Workshops Intuitieve plaatsbenadering voor beginners vonden op verschillende dagen plaats.

Over de kunstenaar
EGBG (Research & Design, Art & Development) is een in 1996 opgericht autonoom registratie- onderzoeksbureau van Martijn Engelbregt (1972, Nederland). EGBG staat voor Eens Gegeven Blijft Gegeven, maar ook voor Engelbregt Gegevens Beheer Groep. EGBG doet voortdurend onderzoek dat zich richt op de manier waarop mensen reageren wanneer ze worden uitgenodigd om op een andere manier naar schijnbare vanzelfsprekendheden te kijken. Het publiek wordt daarbij nadrukkelijk uitgenodigd om te reageren op de onderzoeken. Deze reacties worden onderdeel van het werk en de resultaten krijgen ze meestal retour. De vormen van de onderzoeken zijn nauw verwant aan de vormen die mensen dagelijks tegenkomen. Zo onderzocht EGBG eerder middels vuilniszakken bedrukt met de tekst Onvredezak, een enorm billboard met NIET STOREN, een Tegenscript om telemarketeers het hemd van het lijf te vragen en een Uitburgeringscursus voor burgermannetjes en vrouwtjes. In tegenstelling tot reguliere onderzoeksbureaus liggen procedures bij EGBG niet van tevoren vast en zijn er geen ‘gewenste’ resultaten. Het doorbreken, uitvergroten en spiegelen van verwachtingspatronen speelt op alle niveaus (voor EGBG zelf, de deelnemers en de opdrachtgevers) een belangrijke rol (www.martijnengelbregt.nl).

De MedicijnFabriek is een openbaar toegankelijke werkplaats waar mensen toegang krijgen tot de helende werking van de natuur om hun eigen medicijn gebaseerd op persoonlijke klachten te fabriceren. De term ‘gezond’ wordt steeds vaker en krachtiger geclaimd door voedselfabrikanten, farmaceutische bedrijven en technologische innovatieve organisaties. Zij haken massaal in op de vraag vanuit de consument om zo fit en gezond mogelijk te blijven.
In de Orangerie wordt een plek gecreëerd waar mensen zelf op zoek gaan naar hun medicijn en deze zelf gaan maken. Het paviljoen zal worden ingericht als werkplaats/ laboratorium/ fabriek met alle bijbehorende verwante zaken zoals centrifuges, industriële ovens, voedingsweegschalen, pipetjes, microscopen en ga zo maar door. Deelnemers worden uitgenodigd een nieuwe verbinding met de helende en eetbare natuur in de stad aan te gaan en te herkennen wat wel en niet goed voor hen is.

orangerie

Orangerie