proeftuin voor kunst & ecologie
MAP
tentoonstelling
24 september - 26 november 2024
Tentoonstelling

Ecoshroom

Ivan Henriques

Kunstenaar Ivan Henriques presenteert Ecoshroom, een onderzoeksproject dat tijdens zijn Machine Wilderness residentie die Zone2Source in 2022 samen met FoAM in ARTIS Royal Zoo organiseerde. In Ecoshroom ontwikkelt Ivan Henriques een werkend prototype waarin een lerende machine het microbioom van planten onderzoekt binnen een zichzelf onderhoudend systeem om de productie van gewassen en de communicatieaspecten ervan te verbeteren en te begrijpen. Het doel is om onzichtbare processen van uitwisseling van voedingsstoffen en koolstof zichtbaar te maken en zo inzicht te geven in een interactief systeem tussen een kunstmatige intelligentie, planten, hun gewassen, mycorrhiza en mensen. De visie is dat dit ingezet kan worden voor thuisgebruik om voedselproductie te bevorderen en vorm krijgt als een doorzichtige multifunctionele muur die de buitenkant naar binnen brengt.

Ivan Henriques ontmoette tijdens zijn werk bij Microbia tijdens Machine Wilderness professor Toby Kiers (evolutionair bioloog aan de V.U.) en zijn onderzoek naar mycorrhiza, een samenlevingsvorm van schimmels en planten. Voor het voorstel dat hieruit voortvloeide ontving hij recent de S+T+ARTS EU grant voor Hungry Eco-Cities waarmee hij het komende jaar Ecoshroom gaat ontwikkelen in samenwerking met diverse internationale kennispartners.

Glazen Huis

het Glazen Huis