proeftuin voor kunst & ecologie
MAP
tentoonstelling
17 september – 3 december, 2017

Radiant Matter

Marjolijn Dijkman en Maarten Vanden Eynde

Het Glazen Huis,
17 september – 3 december, 2017
Opening 17 September 14.30 -17:00 uur

Artist Talk 16:00 uur
Radiant Matter is de eerste duo tentoonstelling met werk van Marjolijn Dijkman en Maarten Vanden Eynde. De tentoonstelling brengt diverse objecten, sculpturen, een video en foto’s samen die de complexe relatie onderzoeken tussen de impact van de mens op zijn omgeving en visa versa. Radioactieve isotopen, als restanten van het nucleair tijdperk, zullen naar alle waarschijnlijkheid de overgang markeren tussen het Holoceen en het Antropoceen (het tijdperk waarin de mens de belangrijkste kracht is in veranderingen in de geologie van de aarde). Typerend voor het Antropoceen is dat het ons uitdaagt te denken in enorme tijdschalen en ruimtelijke afstanden die voorbij de menselijke ervaring gaan. De halfwaardetijd van uranium-238 is 4,5 miljard jaar… We worden geconfronteerd met het feit dat ongrijpbare natuurlijke processen en fenomenen ons dagelijks leven op elk niveau zijn gaan beïnvloeden.
V 019.HET GLAZEN PAVILJOEN-'RADIANT MATTER '2017-PH.GJ.vanROOIJ                    V 040.HET GLAZEN PAVILJOEN-'RADIANT MATTER '2017-PH.GJ.vanROOIJ
The Gadget – Maarten Vanden Eynde                       Radiant Matter – Marjolijn Dijkman
In Radiant Matter zijn werken te zien waarin het enorm grote- radioactieve straling, CO2, asteroïden, meteorieten, etc. – verbonden wordt aan het hele kleine en persoonlijke, in de vorm van restanten en/of gebruiksvoorwerpen van individuen. De werken tonen een gedeelde realiteit maar wel met een persoonlijke inslag.


Boek presentatie
Locatie, het Glazen Huis
Zaterdag 25 November, 15 – 17 uur

Boek presentatie van Onomatopee 146: Marjolijn Dijkman – Radiant Matter
Marjolijn Dijkman gaat in gesprek met Kris Dittel (redacteur Onomatopee), Maarten Vanden Eynde en Patricia Pisters (prof. Media en Film Studies, UvA).

De publicatie Radiant Matter door Marjolijn Dijkman bevat een serie recente werken die onderling verbonden zijn in de zoektocht naar een reflectie op en analuyse van de aard van wetenschappelijk onderzoek en de rol van speculatie, fictie en spiritualisme. Het centrale onderwerp draait om de tijdloze fascinatie van de mensheid met kosmische ruimte, de positie van onze planeet en onze menselijke subjectiviteit in relatie tot hemellichamen.

Naast een beeld essay en een conversatie tussen de kunstenaar en de redacteur Kris Dittel bevat het ruimschoots geïllustreerde boek teksten van Ken Hollings, Maarten Vanden Eynde en Raqs Media Collective die verdere context en inhoud geven aan Dijkman’s werk en thema’s. Ontworpen door Salome Schmuki en gepubliceerd door Onomatopee.

Over de kunstenaars
Marjolijn Dijkman (NL, 1978)
Marjolijn Dijkman ontwikkelt werk waarin ze de basisvoorwaarden van hoe we onze omgeving begrijpen en ervaren en de menselijke determinatie om de wereld te beïnvloeden onderzoekt. Haar werk is altijd gebaseerd op onderzoek van collectieve verhalen in relatie tot het publieke en gemeenschappelijke domein. Zo heeft ze zich bezig gehouden met projecten die gerelateerd zijn aan urbanisme, kennis distributie en organisatie, sociaal-historische musea, wetenschap of collectieve verbeelding.
V 017.HET GLAZEN PAVILJOEN-'RADIANT MATTER '2017-PH.GJ.vanROOIJ
Haar praktijk bestrijkt het veld van cultuur en wetenschap, het werk kan gezien worden als een vorm van science-fictie: gedeeltelijk gebaseerd op feiten en onderzoek maar vaak in de wereld van fictie, abstractie en speculatie. Als onderdeel van het ontwikkelingsproces en publieke presentaties van het werk organiseert ze debatten en bijeenkomsten, waarvan de LUNÄ Talks een voorbeeld zijn. Van fotografische archieven en films, tot landschap interventies en sculpturale werken tot participatie projecten houdt Dijkman’s werk zich bezig met futurologie, geschiedenis, museology, antropologie, geografie, kosmologie en ecologie. Soms wordt het werk ontwikkelt in dialoog met een specifieke context terwijl andere projecten worden voortgezet met meervoudige uitkomsten en vaak een interdisciplinaire samenwerking vereisen voor hun realisering.
meer informatie. http://www.marjolijndijkman.com
Maarten Vanden Eynde (BE, 1977)
Maarten Vanden Eynde bestudeert gedurende meer dan 10 jaar de huidige geologische laag die we achterlaten voor toekomstige generaties. Het Antropoceen is de belangrijkste focus van zijn werk. De uitvoering en uiteindelijke vorm en locatie van productie en presentatie zijn afhankelijk van het concept en de context. Zijn werk verhoudt zich tot diverse velden van onderzoek van de biologie tot kosmologie, en van de Congolese jungle tot een commerciële kunst beurs.
V 010.HET GLAZEN PAVILJOEN-'RADIANT MATTER '2017-PH.GJ.vanROOIJ
Van 2003 tot 2014 bestuurde hij het concept Genetology (The Science of First Things) en probeerde deze niet bestaande oppositie ten opzicht van het bestaande Eschatology (The Science of Last Things) te definiëren. Belangrijkste focus van het onderzoek is de fascinatie met tijd en de gevolgen ervan: hoe kijken we terug naar het verleden vanuit de toekomst? Van 2008 tot 2015 werkte Vanden Eynde aan een project en sculptuur Plastic Reef, een groeiende installatie van gesmolten plastic afval van de wereldoceanen waaruit diverse werken gemaakt en gepresenteerd werden. Huidig onderzoek betreft onder andere de transatlantische handel van materialen zoals rubber, olie, ivoor, koper, katoen en uranium op de evolutie van de menselijke soort, de creatie van staten en andere mondiale machtsstructuren.
meer informatie. http://www.maartenvandeneynde.com
Marjolijn Dijkman en Maarten Vanden Eynde zijn woonachtig en werkzaam in Brussel in België en zijn sinds 2005 de initiatoren van het kunstenaars initiatief Enough Room for Space.

Het Glazen Huis