proeftuin voor kunst & ecologie
MAP
blog

Voor de Meeuwen, Chiel Kuijl

chiel kuijl amstelpark

Locatie: boven de vijver
21 Juni t/m 30 Oktober

Chiel Kuijl ontwerpt een nieuw werk voor boven de grote vijver: een werk
voor de meeuwen. De installatie bestaat uit een interactieve touwsculptuur
met schommels en twee hangende voedingsschalen (dagelijks te vullen vanaf
de kant): één schommel aan de kant voor het laten bewegen van de
installatie door mensen, en een aantal grote takken en voedingsschalen
boven het water als zitplaats voor vogels. De vorm van de installatie is
geïnspireerd op de rizomatische groei – een principe uit de biologie
waarbij organismen ontstaan vanuit een groeikern met uitlopers, die op
zichzelf weer bestaan uit verschillende uitlopers, enzovoorts. Eén voor
één, touw, voor touw, plank voor plank wordt een samenhangend geheel
gecreëerd dat blijvend in beweging blijft dankzij de open hang
constructie. Daarin openbaart zich een golfbeweging die de structuur van
het werk zichtbaar maakt en de beweging verspreid naar alle uithoeken.
Door verschillende gewichten/voedingsschalen op specifieke punten te
bevestigen wordt een oneindige onbalans gecreëerd. De vogels en de
elementen zetten de bewegingen in gang, in een netwerk waarin alles met
elkaar verbonden is. De golfbeweging die ontstaat, spreidt zich uit naar
alle grenzen en komt dan terug. Met de touwen wordt een geheel nieuwe
wereld en een ontmoetingsplaats tussen natuur en kunst gecreëerd.
Voor Chiel Kuijl is natuur geen object, plaats of wezen, maar een
gebeurtenis, een stroming, een proces dat voortdurend in beweging is. Het
is overal om ons heen, altijd. Natuur bestaat uit microscopische delen die
weer verbonden zijn met grotere schakels van delen enzovoorts. Ook Chiel
Kuijls werk bestaat uit veel kleine elementen die samen een groter geheel
vormen. Kuijls werk groeit zoals de natuur met zijn eigen regels en
gedrag. Vanuit een fascinatie voor insecten en massagedrag begon Kuyl met
het ophangen en verbinden van een miniatuur biotoop. Vandaaruit ging hij
in de openlucht werken en werd de uitdaging hoe de vrije ruimte te vangen.
De installaties van Chiel Kuijl bestaan uit verbindingen in de ruimte. Het
is een zoektocht naar ruimte, het niets dat we om ons hen voelen maar dat
alleen in beeld komt als iets ruimte inneemt. Alles om ons heen wordt naar
de aarde getrokken. Door objecten in ruimte te hangen worden ze vrijer van
zwaartekracht en veranderd de context van de objecten. Vervolgens worden
de gewichten vervangen door