Machine Wilderness Onderzoeksprogramma

Machine Wilderness is een platform georganiseerd door Zone2Source samen met Theun Karelse van FoAM. Experts met verschillende achtergronden en expertises worden samen gebracht om opkomende hybride ecologieën, waar natuur, techniek en kunst in elkaar grijpen, te ontdekken. De groeiende klimaatcrisis en het vernietigen van onze leefomgeving laten zien dat onze ontwerp processen de blootstelling van ons landschap aan menselijk handelen onderschatten. Onze infrastructuur, techniek en machines zijn geen tijdelijke bezoekers aan ons landschap, ze zijn permanente bewoners.

Machine Wilderness is een kunst- en wetenschapsprogramma dat onderzoekt hoe ontwerp processen er uit kunnen zien wanneer zij lokale omstandigheden in het landschap als uitgangspunt nemen. Hoe kunnen onze technologieën zich verhouden tot de subtiliteiten en elegantie van natuurlijke populaties, mineraal stromen, voedselketens en communicatielagen? De focus ligt op omgevingsrobotica, oftewel, ‘entiteiten’ als actoren in een gedeelde habitat. Wat betekent hun aanwezigheid op ecologisch, cultureel en sociaal gebied, op een lange termijn van elkaar beïnvloedende populaties die gezamenlijk op geologische en meteorologische golven meebewegen.

In de loop der tijd onderzoeken we in diverse programma’s als workshops, debatten, expedities en tentoonstellingen  samen met kunstenaars, ontwerpers en wetenschappers de hybride relaties tussen onze technologie en het landschap.

Machine Wilderness werd op 2 november 2015 gelanceerd tijdens een Symposium in Artis. Sindsdien vonden
veld- en speculative design workshops plaats in o.a.:

Kijk voor meer informatie op www.machinewilderness.net

of lees dit interview met Regina Debatty op haar blog We Make Money Not Art
of dit artikel in Engineering the Future

Machine Wilderness wordt voor diverse programma’s ondersteund door het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, Mondriaan Fonds, Stichting Doen, Amsterdam Fonds voor de Kunst, VSB Fonds

Machine Wilderness, Onderzoeksprogramma's