Machine Wilderness

1877ad3f-2cca-42cf-b7d1-3865fb53b5e9

 

Machine Wilderness is een platform georganiseerd door Zone2Source samen met Theun Karelse van FoAM. Experts met verschillende achtergronden en expertises worden samen gebracht om opkomende hybride ecologieën, waar natuur, techniek en kunst in elkaar grijpen, te ontdekken. De groeiende klimaatcrisis en het vernietigen van onze leefomgeving laten zien dat onze ontwerp processen de blootstelling van ons landschap aan menselijk handelen onderschatten.

Onze infrastructuur, techniek en machines zijn geen tijdelijke bezoekers aan ons landschap, ze zijn permanente bewoners.

Machine Wilderness is een kunst- en wetenschapsprogramma dat onderzoekt hoe ontwerp processen er uit kunnen zien wanneer zij lokale omstandigheden in het landschap als uitgangspunt nemen. Hoe kunnen onze technologieën zich verhouden tot de subtiliteiten en elegantie van natuurlijke populaties, mineraal stromen, voedselketens en communicatielagen? De focus ligt op omgevingsrobotica, oftewel, ‘entiteiten’ als actoren in een gedeelde habitat. Wat betekent hun aanwezigheid op ecologisch, cultureel en sociaal gebied, op een lange termijn van elkaar beïnvloedende populaties die gezamenlijk op geologische en meteorologische golven meebewegen.

In de komende jaren zijn we van plan om de hybride relaties tussen onze technologie en het landschap in kaart te brengen in debatten en workshops.

Machine Wilderness is 2 november 2015 gelanceerd tijdens het Symposium in Artis. De eerste veld- en ontwerpworkshops waren bij FoAM in Cornwall, Verenigd Koninkrijk op 13 en 14 november 2015.

 

 

Kijk voor meer informatie op www.machinewilderness.net

Machine Wilderness wordt ondersteund door het Mondriaan Fonds en Stimuleringsfonds Creatieve Industrie

 

Machine Wilderness, Onderzoeksprogramma's