platform for art, nature & technology
MAP

Lancering School of MultiSpecies Knowledges #1 op 27 mei 2021

Tijdens een bijeenkomst op 27 mei 2021 lanceerde Zone2Source de plannen voor een meerjarige School for MultiSpecies Knowledges, ontwikkeld door Zone2Source curator Alice Smits in samenwerking met ontwerper en educator Irina Shapiro (Open Set). In de context van de tentoonstelling Re:Tune – die te zien was tot en met 28 mei 2021 in het Glazen Huis – werden workshops in multi-species tactics begeleid door de kunstenaars Pei Ying-Lin en Saša Spačal. Zie hieronder beelden van Katie Clarke. Op 28 juni vindt dag#2 van de lancering plaats.
[URIS id=13252]
Als reactie op de toenemende urgentie opnieuw te definiëren wat het inhoud om mens te zijn op een planeet met enorme bio diversiteit, ontwikkelt de School for Multispecies Knowledges een alternatieve (ont)leer omgeving. We onderzoeken welke praktijken en kennis verschijnen in deze posthumanistische en postantropocentrische discoursen. We onderzoeken gezamenlijk collectieve leermiddelen en tactieken die ons kunnen helpen ons anders af te stemmen op niet-menselijke levensvormen door onze wederzijdse afhankelijkheden te begrijpen.
 
Dit evenement focust op observatie, speculatieve verhalen en engagement tactieken om af te stemmen op verschillende ritmes en schalen van de menselijke en niet-menselijke omgeving. We nodigen kunstenaars en onderzoekers uit om hun tactieken te delen in de bio diverse omgeving van het Amstelpark om gezamenlijk te bouwen aan een nieuwe land geletterdheid en praktijken van multi-species community building.
 
Deelnemen kan op donderdag 27 mei 2021. Het evenement vindt zowel binnen als buiten de Amstelpark paviljoens plaats (afhankelijk van Covid-19 regels) maximaal 15 deelnemers. Je moet gedurende de hele dag aanwezig zijn, er wordt voor lunch gezorgd. Mail voor 20 mei naar info@zone2source.net om een plek te reserveren.

Programma 
10.00-10.30 Warming Up
Opening door Alice Smits (directeur Zone2Source) en Irina Shapiro (Open Set)
Introductie deelnemers
 
10.30-11.00 Introductie van de School for Multi-Species Knowledges
11.30-12.30 Workshop Pei-Ying Lin
12.30-13.30 Lunch
13.30-16.30 Workshop Saša Spačal
16.30-17.00 Pauze
17.00-18.30 Collective Garden exercise die bijdraagt ​​aan het curriculum van de school
18.30            Borrel en afsluiting
 
Meer over de School for MultiSpecies Knowledges:
 
Het voorstel om manieren te onderzoeken voor afstemming op ritmes en schalen van multi-species leven op een specifieke locatie, is gebaseerd op het concept van ritme analyse. Dit concept ontwikkelt door socioloog en filosoof Henri Lefebvre probeert sociale en stedelijke gebeurtenissen te begrijpen door te kijken naar de onderlinge relaties van gebeurtenissen. Een van de cruciale bouwstenen voor het begrijpen van ritmes is diepe observatie; een kennismaking met en multi-sensoriële betrokkenheid bij de complexiteit van onze leefomgeving. We begrijpen observatie als een dialoog tussen onszelf en andere wezens waarvoor we nieuwe kaders moeten creëren om de onderlinge verstrengeldheid en relationaliteit te begrijpen.
 
Observatie heeft een nieuwe betekenis door Covid-19, waar de ervaringen van het positioneren, verbinden en relateren worden uitgedaagd. Het is een paradoxale tijd. Enerzijds erkent het pandemische leven de sterke onderlinge afhankelijkheid tussen menselijke en niet-menselijke ritmes. Aan de andere kant blijkt deze onderlinge afhankelijkheid van meerdere soorten een risico te zijn in oprechte omgang met anderen. Het vraagt ons om onszelf kwetsbaar op te stellen voor iets dat heel anders is dan wij in plaats van ons af te sluiten achter veilige grenzen. Deze paradox spoort ons aan om onze competenties uit te breiden: we moeten nieuwe verhalen vertellen en nieuwe talen en praktijken ontwikkelen om onszelf te leren  begrijpen volledig verstrengeld in onze omgeving.
 
De School for MultiSpecies Knowledges begint met het stellen van de volgende vragen: Waar leidt belichaamde/ multi-sensorische observatie toe? Wat voor soort tactieken kunnen we ontwikkelen voor de ervaring en het begrijpen van onze onderlinge afhankelijkheden in een specifieke context? Wat is de nieuwe betekenis van een multi-species collaboratieve en inclusieve praktijk die in de huidige omstandigheden verschijnt? Hoe kunnen we opnieuw leren omgaan met ons dagelijks leven en werken door na te denken over de pandemische ervaring?
 
De ritmes, gesprekken, collectieve gebaren en contexten die tijdens het evenement worden ontdekt, zullen tijdens een reeks bijeenkomsten worden voortgezet. Het belangrijkste doel van de sessies is om te experimenteren met vormen, mediums, protocollen en lexicons om toe te werken naar praktijken voor het bouwen van radicaal inclusieve bio diverse gemeenschappen. Uiteindelijk zullen de sessies de basis vormen voor een meerjarig onderzoeksprogramma School for MultiSpecies Knowledges vanaf 2022.
 
Irina Shapiro’s praktijk combineert ontwerpprojecten, leercontexten en educatieve programma’s die situationele, participatieve en performatieve kwaliteiten van ontwerp en toegepaste kunst onderzoeken. Ze is mede-initiatiefnemer van Open Set – een alternatief platform voor onderzoek en ontwikkeling op het gebied van kunst en design. Shapiro doceert regelmatig over experimentele pedagogische benaderingen, het in kaart brengen van multidisciplinaire lexicons en praktijken, en collaboratieve ontwerpmodi. Sinds 2016 is ze als kerndocent betrokken bij de Master of Education in Arts, Piet Zwart Instituut.
 
 

Covid protocol

Zone2Source volgt het protocol voor presentatie-instellingen en is alleen toegankelijk na het maken van een privé-afspraak .

 • Bezoek aan het Glazen Huis kan alleen na het maken van een privé afspraak. Je kunt hier je afspraak inplannen
 • Kom niet als je klachten hebt zoals verkoudheid, loopneus, hoesten, zere keel, verhoging of koorts of benauwdheid
 • Houd minimaal 1,5 meter afstand
 • Een mondmasker is verplicht
 • Gebruik de achteruitgang om naar buiten te gaan
 • Neem flyers en boekjes mee, laat ze i.v.m. besmetting liever niet achter voor hergebruik

——
Zone2Source follows the protocol for presentation settings.

 • Visiting the Glass House is only possible after making a private appointment. You can schedule your appointment here
 • Do not come if you have complaints such as a cold, runny nose, cough, sore throat, fever or chest tightness
 • Keep a distance of at least 1.5 meters
 • A mouth mask is mandatory
 • Use the back exit to get out
 • Please take any flyers or booklets you touch with your, don’t leave them for reuse

 

Unloomed verlengd t/m 21 februari

De installatie Unloomed #1 van The Warp wordt vanwege het grote succes (en de lockdown) verlengd tot en met 21 februari 2021. Dagelijks trekt de installatie heel veel belangstelling, mede door de stukken in NRC en Parool. De start van de tentoonstelling Re:Tune verplaatsen we vanwege de lockdown naar 7 maart 2021.
Unloomed is dagelijks te ervaren vanaf 14.00. Als je komt als het echt donker is, het park stil en het licht en geluid optimaal, dan heb je echt een fenomenale ervaring. Zeker deze week met de sneeuw en de extra dimensie die dat oplevert met de laserlichten. Het park is open tot +/- 19.30. De laatste zondag is de installatie tot +/- 18.00 uur te zien.

In de pers

Naast de NRC, die de installatie een ‘sensationele symfonie’ noemde (lees ons eerdere nieuwsbericht) heeft ook Jan Pieter Ekker van het Parool een mooi stuk (‘Amstelpark is nu een fraai muzikaal object’) geschreven, lees het hieronder of op de Parool website.

Kunst-natuur wandelingen in het Amstelpark met kunstenaar en natuurgids Linda Molenaar 

Laat je verwonderen door de natuur, dichtbij de grote stad
Donderdag 2 juni, zondag 19 juni, zondag 3 juli en donderdag 14 juli 2022, steeds om 10.00 vanaf Het Glazen HuisKunstenaar, gediplomeerd natuurgids en Hommelkoningin Linda Molenaar (ook actief tijdens de Floriade Almere) geeft deze zomer kunst-natuur wandelingen in het Amstelpark tijdens de Shadow Floriade die Zone2Source ter ere van het 50-jarig bestaan van het Amstelpark organiseert (april – oktober 2022). Met haar kunstwerken wil ze mensen de verwondering over de natuur laten ervaren en op een andere manier leren kijken. 
Aan de hand van de verhalen die schuilgaan achter haar kunstwerken, die vooral door vogels en andere dieren geïnspireerd zijn, en vanuit haar kennis als natuurgids, ontwikkelt ze een bijzondere wandeling door het Amstelpark. Tijdens de wandeling worden deelnemers op een bijzondere manier in  de natuurlijke wereld ingeleid.
De kunst-natuur wandelingen zijn te boeken via Local Nature Guide en kosten 15,- euro per wandeling van 1,5 uur. Het startpunt is de hoofdingang van het Amstelpark, Europaboulevard 1.

donderdag 2 juni, 10:00 uur
zondag19 Juni, 10:00 uur
zondag 3 Juli, 10:00 uur
donderdag 14 Juli, 10:00 uur

 
 
 

Persbericht Mind Your Step

Persbericht

Mind Your Step
Een tentoonstelling over de kunst van het wandelen

Kunstpodium Zone2Source in Amsterdam presenteert van 4 oktober t/m 29 november 2020, Mind Your Step, een groepstentoonstelling over de kunst van het wandelen. Mind Your Step bestaat uit kunstinstallaties, geënsceneerde wandelingen, audiotours en expedities in het Amstelpark en erbuiten, én een interactieve web-app waarmee iedereen kan meehelpen om de hele kaart van Amsterdam ‘weg te wandelen’. Opening zondag 4 oktober 15:00 – 18:00 uur.
Met: Tim Knowles, Esther Hovers, Malú Cayetano Molina & Sonia Pérez, Chikako Watanabe, Iris Hoppe, Justin Bennett, Naomi Bueno de Mesquita, Tom Bekkers, Liesje van den Berk,  Isolde Venrooy, Ienke Kastelein
 

Kunst en wandelen
Al eeuwenlang maken filosofen, schrijvers en kunstenaars een verbinding tussen het hoofd en onze voeten. Volgens Kierkegaard functioneert de geest optimaal bij een wandeltempo van ongeveer 4,5 km per uur en Nietzsche schreef “alleen gedachten die bij je opkomen tijdens het wandelen zijn van waarde”. In een tijd waarin als gevolg van Covid-19 het karakter van de openbare ruimte is veranderd, en iedereen aan het wandelen is geslagen, presenteert Zone2Source een tentoonstelling waarin we onze relatie tot de omgeving opnieuw gaan bekijken en ervaren.
Voor Mind Your Step nodigt Zone2Source kunstenaars uit die wandelen als artistiek onderzoek verkennen of uiteenlopende vormen van cartografie gebruiken om hun bewegingen en ervaringen van specifieke plekken te visualiseren. Bezoekers wacht een actief programma –kom met wandelschoenen! – waarin op allerlei manieren van de gebaande paden wordt afgeweken. De tentoonstelling en bijna alle wandelingen zijn gratis toegankelijk.
Tentoonstelling
In het Glazen Huis van Zone2Source zijn installaties, raamtekeningen en foto’s van Tim Knowles te zien, die in zijn gehele oeuvre bewegingen door het landschap onderzoekt. Iris Hoppe toont een nieuwe versie van haar filminstallatie Rundgang/Walk Round met twee verschillende standpunten tijdens een wandeling door Amsterdam en Zuid-Kennemerland, en van Tom Bekkers is de video installatie In Search of the Miraculous II te zien, waarin de kunstenaar al wandelend reflecteert op klimaatverandering terwijl hij in de modder van het Waddengebied wegzakt. Chikako Watanabe bouwt een installatie buiten het Glazen Huis die zij tijdens de tentoonstelling verder ontwikkelt, en waarin ze oude verhalen van de Amstel, Amsterdam en Japan letterlijk samenweeft en daarmee een aanzet geeft om op pad te gaan in en rond het park.
Curated Walks, audiotours en Walks&Talks
Walkaway is een web-app van Naomi Bueno de Mesquita waarmee gebruikers de kaart van Amsterdam al wandelend uit kunnen wissen en nieuwe ruimte vrijmaken; dit is in real time op een scherm te volgen in het Glazen Huis. In de audio-wandeling Audio Dérives verbindt Esther Hovers het Amstelpark met de naburige Zuidas om de luisterende wandelaar anders te laten kijken naar de gecontroleerde stedelijke ervaring. Justin Bennett bouwt verder aan zijn geluidswandeling Secret Signals waarvoor hij de nauwelijks hoorbare geluiden van bomen en planten in het Amstelpark opnam. Malú Cayetano Molina & Sonia Pérez presenteren Atmospheres (Body as Sensors) waarin zij in een serie curated walks met deelnemers onderzoeken hoe het lichaam als een sensor in de omgeving functioneert. Ienke Kastelein verzorgt zinnenprikkelende avondwandelingen in Don’t Walk Into The Woods At Night en laat ons als homo ludens ronddwalen door het park in Walking White Chairs. In een serie expedities Line – Off – line onderzoekt Liesje van den Berk al tekenend samen met deelnemers nieuwe relaties met de omgeving waarbij iedereen tijdelijk zijn of haar telefoon inruilt voor een schetsboekje, terwijl Isolde Venrooy in Pathfinder door middel van instructies nieuwe verbanden en mogelijkheden suggereert tot de wereld om ons heen.
Resultaten van de wandelingen van Mind Your Step – kaarten, tekeningen, documentatie – zijn te zien in de tentoonstelling, zodat ook de tentoonstelling zelf voortdurend in beweging is en verbonden met de wereld daarbuiten.
Openingstijden
Zone2Source (in het Glazen Huis, Amstelpark, Amsterdam) zaterdag en zondag van 13.00 – 17.00 en op verzoek. Toegang vrij.
Diverse wandelingen zijn dagelijks te lopen, met het Glazen Huis van Zone2Source als startpunt. Een smartphone met koptelefoon is bij een aantal wandelingen gewenst en bij een aantal andere juist af te raden.
Voor data voor de diverse wandelingen en expedities, alsmede meer informatie over de kunstenaars en hun projecten zie zone2source.net/mindyourstep en via projects@zone2source.net

—————- einde bericht ————-

Neem voor vragen over Mind Your Step of beeldmateriaal contact op met Michel Langendijk van Zone2Source via communicatie@zone2source.net en 06 4096 3010
Mind Your Step wordt mede mogelijk gemaakt door het Prins Bernhard Cultuurfonds, Mondriaan Fonds, het Amsterdams Fonds voor de Kunst AFK en Stroom. Zone2Source wordt ondersteund door het Stimuleringfonds Creatieve Industrie en Gemeente Amsterdam.
Foto’s: Windwalks door Tim Knowles, Walkaway door Naomi Bueno de Mesquita en de tekenwandeling Line – off − line door Liesje van den Berk (foto Tom Janssen)

Photo: Tom Janssen

Photo: Tom Janssen


 

Queering Nature met Melanie Bonajo

27 juli 2020
Online lezing vanuit het Glazen Huis georganiseerd door Queer Currents


The 2019 surge in eco-activism was spearheaded not just by Greta Thunberg but by queer communities. Melanie Bonajo and quests showcase and discuss the intersectionality and power dynamics between queerness, greenness, ecocide and homophobia.
Melanie Bonajo is a Dutch artist working with film, performance, installations, music, event organizing, and photography. Her works address themes of eroding intimacy and isolation in an increasingly sterile, technological world.
Tickets online due to covid-19 via https://forms.gle/c7W5SXU2rhbyhgTt5

Open Source, actieplan diversiteit en inclusie van Zone2Source

Zone2Source onderschrijft de Code Diversiteit & Inclusie, open staan voor verschillende perspectieven, toegankelijk zijn en iedereen serieus nemen en betrekken zit in ons DNA. We doen er alles aan om in ons programma, publiek, personeel en partners verschillende perspectieven te waarborgen en tot uitdrukking te laten komen. We werken aan uitgeschreven visie op diversiteit en inclusie en publiceren die binnenkort op onze site. En in de tussentijd doen we het ook gewoon, en daar waar het beter kan werken we er aan.

Zone2Source: Machine Wilderness (2018), Ian Ingram aan het werk met buurtkinderen en robotjes in het Amstelpark


 
 

Waiting Room in dagblad Parool


9 september 2019 – Vandaag verscheen “Soundtrack van beeldloze horror”, een recensie over onze nieuwe   tentoonstelling Waiting RoomMaarten Busser bezocht de tentoonstelling en sprak met de makers.

“Buiten ligt het Amstelpark er rustig bij, maar binnen krijsen de varkens. Je zult ze echter nergens zíén in het glazen huis van expositieruimte Zone2Source. Ze maken namelijk deel uit van het geluidskunstwerk Waiting Room van het Finse duo Gustafsson & Haapoja, oftewel beeldend kunstenaar Terike Haapoja en schrijver Laura Gustafsson. Daarvoor werkten ze samen met sounddesigner en landgenoot Jaakko Autio, die opnamen maakte in het deel van een slachthuis waar de varkens verbleven voordat ze de volgende dag gedood zouden worden.

Met behulp van zestien speakers wordt een overtuigend, ruimtelijk geluidsbeeld neergezet; wanneer er plots een varken hard lawaai begint te maken, draai je automatisch je hoofd die kant op – om vervolgens niets te zien. Waiting Room lijkt behoorlijk op de ongemakkelijke soundtrack […].

Špela Petrič (SI) winnaar bij Ars Electronica 2019


6 september 2019 – We zijn trots dat Špela Petrič (SI) de Award of Distinction heeft gewonnen tijdens de Ars Electronica 2019. In 2017 exposeerde zij in Zone2Source tijdens “Trust me, I’m an Artist”, een tentoonstelling die we met de Waag ontwikkelden. Samen met Zone2Source ontwikkelde Špela het werk PHYTOTERATOLOGY.
Onder de titel Confronting Vegetal Otherness presenteerde Špela Petrič  op de Ars Electronica (6 – 9 september 2019) naast Phytoteratology, ook de werken Skotopoiesis en Strange Encounters.
Phytoteratology
Produced by: Zone2Source, Amsterdam (NL) 
Design: Miha Turšič
Engineering: Scenart 
Scientific supervisers: Dr. Remko Offringa and Dr. Omid Karami (Sylvius Laboratory – Leiden University) 
Supported by: Stimuleringsfonds, Amsterdams Fonds voor de Kunst, Ministry of Culture of the Republic of Slovenia
www.spelapetric.org

Alice Smits onderzoeker bij het Institute for Public Art

Sinds 2018 is onze curator Alice Smits betrokken bij het internationale Institute for Public Art als onderzoeker. Bekijk Alice’s profiel.